เปิดรายชื่อ 49 ‘ว่าที่นายกเทศมนตรี’ จ.กาญจน์ พบหน้าใหม่ลมแชมป์เก่าเพียบ

เปิดรายชื่อ 49 ‘ว่าที่นายกเทศมนตรี’ จ.กาญจน์ พบหน้าใหม่ลมแชมป์เก่าเพียบ
มติชน
29 มีนาคม 2564 ( 19:33 )
106
เปิดรายชื่อ 49 ‘ว่าที่นายกเทศมนตรี’ จ.กาญจน์ พบหน้าใหม่ลมแชมป์เก่าเพียบ

วันนี้ 29 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ 98 ตำบล 959 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนประมาณ 627,778 คน มี 49 เทศบาล รวมทุกอำเภอมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,290 คน

 

 

สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเฉพาะผู้สมัครนายกเทศบาลทั้ง 49 แห้ง ดังนี้

 

 

1.อ.เมืองกาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา หรือเปี๊ยก ดาวกีฬา ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 6,545 คะแนน (นายกคนใหม่) เทศบาลเมืองปากแพรก นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล หรือนายกฮ่อน (แชมป์เก่า) ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 6,771 คะแนน เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 1,389 คะแนน (นายกคนใหม่)

 

 

เทศบาลตำบลลาดหญ้า นายวรากร เสือส่าน ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 1,851 คะแนน (นายกคนใหม่)
เทศบาลตำบลหนองบัว นายสรรเสริญ ชัยเจริญ ผู้สมัครหน้าใหม่ หมายเลข 2 ได้คะแนน 1,555 คะแนน (นายกคนใหม่)เทศบาลตำบลท่ามะขาม นายวิษณุ บุญญรัตน์ หรือหมอนุ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 3,116 คะแนน (แชมป์เก่า)

 

 

2.อ.ท่าม่วง เทศบาล ต.ท่าม่วง นายชัยยุทธ วัฒโน ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 7,980 คะแนน (นายกคนใหม่) เทศบาล ต.หนองตากยา นายธวัชชัย วณิชยาพณิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 1,037 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.หนองขาว นายวัฒนา เชียงทอง ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 2,312 คะแนน (นายกใหม่)เทศบาล ต.สำรอง

 

 

นางดรุณี วอนเพียร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 890 คะแนน เทศบาล (นายกใหม่) ต.วังศาลา นายวิสุทธิ์ วอนเพียร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 4,264 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ท่าล้อ นายชัยวัฒน์ ดอกบุก ได้ 2,673 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.วังขนาย

 

 

นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 3,598 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ม่วงชุม นายวิบูลย์ เจริญพร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,304 คะแนน (แชมป์เก่า) เทศบาล ต.หนองหญ้าดอกขาว นายอุดร เพ็งอร่าม ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,356 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

3.อ.ท่ามะกา เทศบาล ต.ท่ามะกา พ.ต.อ.นที วงศ์ปัญจ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,652 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ท่าไม้ นายเกรียงไกร ใจเย็น ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 2,797 คะแนน (แชมป์เก่า) เทศบาล ต.พระแท่น นายทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 (ลงสมัครคนเดียวเนื่องจากไม่มีคู่แข่ง)ได้ 2,211 คะแนน (แชมป์เก่า) เทศบาล ต.พระแท่นลำพระยา

 

 

นายจอน สุทธิบุตร ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,248 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ท่าเรือพระแท่น น.ส.ปุญยวีร์ โพธิพิพิธ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 4,061 คะแนน (แชมป์เก่า)

 

 

4.อ.ทองผาภูมิ เทศบาล ต.ทองผาภูมิ นายประเทศ บุญยงค์ ผู้สมัครหมายเลข 1 (ลงสมัครนายกเพียงคนเดียว) ได้ 941 คะแนน (แชมป์เก่า) เทศบาล ต.สหกรณ์นิคม

 

 

นายเฉลิมชัย จันทร์แปลง ได้ 1,083 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ท่าขนุน นายจิตรกร ว่องประเสริฐ ได้ 1,835 คะแนน(นายกใหม่) เทศบาล ต.ลิ่นถิ่น นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย ได้ 1,477 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

5.อ.ห้วยกระเจา เทศบาล ต.สระลงเรือ นายระเบียบ ประทุมสูตร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,926 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ห้วยกระเจา นายสิริพงษ์ สืบเนียม ได้ 2,852 คะแนน (แชมป์เก่า)

 

 

6.อ.บ่อพลอย เทศบาล ต.บ่อพลอย นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย ผู้สมัครหมายเลข 1 (ลงสมัครนายกเพียงคนเดียว) ได้ 3,219 คะแนน (แชมป์เก่า) เทศบาล ต.หนองรี นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง ได้ 742 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

7.อ.พนมทวน เทศบาล ต.ดอนเจดีย์ นายชาตรี เนียมหอม ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 2,227 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.ตลาดเขต นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมใจดี ได้ 1,591 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.หนองสาหร่าย นายเอกชัย นิติกรวรากุล ได้ 1,541คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.รางหวาย นายคำรณ เบ็ญพาด ได้ 2,446 คะแนน (แชมป์เก่า) เทศบาล ต.พนมทวน นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง ได้ 1,885 คะแนน (แชมป์เก่า)

 

 

8.อ.ไทรโยค เทศบาล ต.ไทรโยค นายประกอบ เซี่ยงหลิว ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 1,437 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.น้ำตกไทรโยคน้อย ด.ต.รักประสงค์ แสนสม ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 1,443 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.วังโพธิ์ นายทินกร เอียกพงษ์ ได้ 618 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

9.อ.เลาขวัญ เทศบาล ต.เลาขวัญ นายบุญเสริม ผิวอ่อนดี ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 936 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.หนองฝ้าย นายณฐกร วงษ์สุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 715 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

10.อ.หนองปรือ เทศบาล ต.หนองปรือ นายญากร มหาโชคธรณี ได้ 1,332 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.หนองปลาไหล น.ส.วณิรดา ลี้ลหรัตนกุล ได้ 2,484 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.สมเด็จเจริญ นายธีระพงศ์ กันสุต ได้ 1,998 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

11.อ.ด่านมะขามเตี้ย เทศบาล ต.ด่านมะขามเตี้ย นายเสน่ห์ ชำคง ได้ 749 คะแนน (นายกใหม่)

 


12.อ.ศรีสวัสดิ์ เทศบาล ต.เอราวัณ นายกิตธิสิทธิ์ ทุมมาส ได้ 395 คะแนน (นายกใหม่) เทศบาล ต.เขาโจด ด.ต.สมรักษ์ พรหมชนะ ได้ 1,450 คะแนน (แชมป์เก่า)

 

 

และ 13.อ.สังขละบุรี เทศบาล ต.วังกะ นายวิจารย์ กุลชนะรัตน์ ได้ 882 คะแนน (นายกใหม่)

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับว่าที่นายกมนตรีทั้ง 49 แห่ง พบว่า มีว่าที่นายกเทศมนตรีคนใหม่มากถึง 33 คน

 

 

ขณะที่เทศบาลที่ชาวกาญจนบุรีให้ความสนใจมากที่สุดคือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา หรือเปี๊ยกดาวกีฬา ที่ได้คะแนน 6,545 คะแนน เอาชนะ นางเบญจวรรณ เปรมประยูร หรือ ดร.น้อง อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ได้คะแนน 4,047 คะแนน มากถึง 2,498 คะแนน

 

 

และนอกจากนี้ยังพบว่า เทศบาล ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ ที่มี นายจิรชัย ถนอมวงษ์ เป็นนายกเทศมนตรีมาหลายสมัย แต่มาครั้งนี้ถูก นายจิตรกร ว่องประเสริฐ แย่งแชมป์ไปด้วย ด้วยคะแนน 1,835 คะแนน และ 1,800 คะแนน ห่างกันเพียงแค่ 35 คะแนน เท่านั้น

 

 

ส่วนเทศบาลตำบลวังกะ อ.สังขละบุรี เมืองชายแดนด้านตะวันตก ผู้สมัครหน้าใหม่ นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่าง นายปกรณ์ น้อยเกตุ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกะ ไปด้วยคะแนน 882 คะแนน และ 837 คะแนน ห่างกันเพียงแค่ 45 เช่นกัน

 

 

ขณะเดียวกันเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพง์ อดีตนายกเทศมนตรี ก็ไม่สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้ เมื่อประชาชนเทคะแนนเสียงให้ผู้สมัครหน้าใหม่อย่างนายชัยยุทธ วัฒโน หรือเสี่ยตูน 3,347 คะแนน และ 1,864 คะแนน ห่างกันถึง 1,483 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง