ติดเชื้อพุ่ง! กทม.เร่งคุม 94 คลัสเตอร์ โควิดกระจายทั่วแคมป์คนงาน-ตลาด

ติดเชื้อพุ่ง! กทม.เร่งคุม 94 คลัสเตอร์ โควิดกระจายทั่วแคมป์คนงาน-ตลาด
TNN ช่อง16
22 มิถุนายน 2564 ( 14:22 )
11
ติดเชื้อพุ่ง! กทม.เร่งคุม 94 คลัสเตอร์ โควิดกระจายทั่วแคมป์คนงาน-ตลาด

วันนี้ ( 22 มิ.ย. 64 )สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม.พบคลัสเตอร์ใหม่ 3 คลัสเตอร์ รวมต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 94 คลัสเตอร์ พบคลัสเตอร์ใหม่ในกทม. คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ เขตบางเขน, ร้านผลิตกุยช่าย ซ.เทิดไท 21 เขตธนบุรี, แคมป์คนงาน ถ.เพชรเกษม (สายเก่า) เขนบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมกว่า 6 หมื่นราย

ในส่วนของตลาดทาง กทม.ได้ลงพื้นที่กวดขันมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว จำนวน 482 แห่ง จากจำนวนตลาดในพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 486 แห่ง คงเหลือ 4 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่เขตบางกะปิ เนื่องจาก มีคำสั่งปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม โดยทุกตลาดได้รับการตรวจแนะนำผ่านเกณฑ์ประเมินด้านกายภาพทุกแห่งก่อนจะเปิดดำเนินการได้ นอกจากนี้ยังได้สุ่มตรวจตลาด 100 แห่ง พบติดเชื้อ 29 แห่ง 

สำหรับการเฝ้าระวังในชุมชน ได้สุ่มตรวจประชาชนแล้ว จำนวน 49 เขต 262 ชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง 12,222 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 26 เขต ใน 38 ชุมชน จำนวน 194 ราย  

ในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่ กทม. มีไซต์ก่อสร้าง 615 แห่ง แคมป์ก่อสร้าง 575 แห่ง โดยมีคนงานที่พักในแคมป์ทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมกว่า 80,000 คน ได้กำหนดมาตรการออกเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 ผู้ประกอบการ ตรวจประเมินตนเอง และส่งผลการตรวจฯ ให้สำนักงานเขตรวบรวมเพื่อติดตามตรวจสอบ  ระดับที่ 2 สำนักงานเขตลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และระดับที่ 3 ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ายวข้อง ตรวจกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ 

นอกจากนี้ ยังได้สุ่มตรวจ แคมป์คนงานแล้ว 25 แห่ง พบติดเชื้อ 12 แห่ง โดย 10 แห่งพบติดเชื้อมากกว่า 2 คนซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมตามมาตรการ Bubble and Seal ข่าวที่เกี่ยวข้อง