รีเซต

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566
TNN ช่อง16
10 กุมภาพันธ์ 2566 ( 18:21 )
77
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 807 บาท เป็นหาบละ 819 บาทเนื่องจากผลผลิตเหลือน้อย ต้องรอผลผลิตชุดใหม่ในเดือนมีนาคม

 ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 678.5 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ปัจจุบันรายงานการเพาะปลูกข้าวโพดประเทศบราซิลรุ่นที่ 2 อยู่ที่ 9% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยที่ 13% ในขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่น 1 ปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 17% เร็วกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ส่วนปริมาณน้ำฝนของประเทศบราซิลคาดการณ์น้ำฝนจะดีสม่ำเสมอต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้า ด้านประเทศอาร์เจนตินาคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนเบาบาง ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประกาศรายงานอุปสงค์อุปทานโลก ปรับค่าคาดการณ์การผลิตข้าวโพดประเทศอาร์เจนตินา ฤดูกาล 2565/66 ลดลง จากเดิมอยู่ที่ 52 ล้านตัน ปรับลดลงมาที่ 47 ล้านตัน ส่วนคาดการณ์การผลิตข้าวโพดประเทศบราซิลยังคงเท่าเดิมกับเดือนที่ผ่านมาที่ 125 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ตลาดคาดการณ์ไว้

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

 กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท คาดการณ์ผลผลิตในประเทศอาร์เจนตินายังคงลดลงจากปีก่อน จากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ขณะที่ประเทศบราซิลการเก็บเกี่ยวผลผลิตเริ่มดีขึ้น แต่ยังคงช้ากว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี เล็กน้อย ส่วนปริมาณซื้อในตลาดค่อนข้างทรงตัว

 ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,519.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 481.9 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาทรงตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งต่อเนื่องในประเทศอาร์เจนตินา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประกาศปรับค่าคาดการณ์การผลิตถั่วเหลืองประเทศอาร์เจนตินาลดลง จากเดิมอยู่ที่ 45.5 ล้านตัน ลงมาที่ 41 ล้านตัน ส่วนการผลิตถั่วเหลืองประเทศบราซิลยังคงคาดการณ์เท่าเดิมกับเดือนที่ผ่านมาที่ 153 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ที่ 7% เทียบกับค่าเฉลี่ย 10% ขณะที่สหรัฐฯ ประกาศปรับระดับสต๊อกคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 210 ล้านบุชเชล เป็น 225 ล้านบุชเชล ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากยอดบดถั่วเหลืองสหรัฐฯ ถูกปรับลดลง

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

  การจับปลาที่ประเทศเปรูจบฤดูกาลแล้ว คาดว่าจะเริ่มฤดูกาลใหม่อีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม ด้านราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังทรงตัว ขณะที่ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสต๊อกหน้าท่าเรือปรับตัวลดลง โดยคาดว่าปลาป่นจากเปรูจะเริ่มถึงจีนอีกครั้งในเดือนมีนาคมนี้

 ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ราคายังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

 สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาลดลง

 ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาปรับลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 526 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 517 เหรียญสหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 465 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 450 เหรียญสหรัฐฯ

 ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,570 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,370 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาลดลง

 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 90-98 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,200 บาท (บวก/ลบ 96)   

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคายืนอ่อน

 ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 17.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาลดลง

 เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ลดลงจากฟองละ 3.60 บาท เป็นฟองละ 3.40 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง