สถาบันมะเร็งฯ รับอาสาสมัคร 'ผู้ป่วยมะเร็ง' ร่วมวิจัย 'ภูมิคุ้มกันหลังฉีควัคซีนโควิด'

สถาบันมะเร็งฯ รับอาสาสมัคร 'ผู้ป่วยมะเร็ง' ร่วมวิจัย 'ภูมิคุ้มกันหลังฉีควัคซีนโควิด'
มติชน
20 พฤษภาคม 2564 ( 08:06 )
46
สถาบันมะเร็งฯ รับอาสาสมัคร 'ผู้ป่วยมะเร็ง' ร่วมวิจัย 'ภูมิคุ้มกันหลังฉีควัคซีนโควิด'

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฟซบุ๊กระบุว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมโครงการวิจัย “ศึกษาภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19”

 

 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็ง เข้าร่วมการวิจัยในโครงการ “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายหลังการวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีแผนการรักษา อยู่ระหว่างการรักษา หรือหลังจากรักษาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 200 คน เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac จำนวน 2 เข็ม เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์ ส่วนการติดตามจะมีการเจาะเลือด 2 ครั้ง คือ ก่อนฉีดวัคซีนเข็มแรก และหลังฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้ว 14 วัน เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกัน

 

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลินิกนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โทร.02-2026800 ต่อ 2431, 2432 หรือ 082-2088556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง