รีเซต

TNN Exclusive ข่าวนี้จริงไหม ? มะเร็งปอดระยะแรก ไม่แสดงอาการ !

TNN Exclusive ข่าวนี้จริงไหม ? มะเร็งปอดระยะแรก ไม่แสดงอาการ !
TNN ช่อง16
10 มีนาคม 2567 ( 21:02 )
18
TNN Exclusive ข่าวนี้จริงไหม ? มะเร็งปอดระยะแรก ไม่แสดงอาการ !

แพทย์หญิงณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์ 

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยกับทีมข่าว TNN Exclusive ว่าเป็นข้อมูลจริงที่ว่า โรคมะเร็งปอดระยะแรก จะไม่แสดงอาการ เนื่องจากปอดเป็นอวัยวะที่อยู่ภายใน ไม่มีเส้นประสาทในเนื้อปอด กว่าผู้ป่วยจะรู้สึกมีอาการเจ็บปวด มักจะพบว่าโรคดังกล่าวเกิดการรุกรามไปยังอวัยวะใกล้เคียงที่มีเส้นประสาท หรือ ป่วยในระยะที่สูงแล้ว 
แพทย์หญิงณัษฐา ระบุเพิ่มเติมว่าโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายใน การตรวจวินิจฉัยระยะเบื้องต้น โอกาสที่จะพบโรคเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงควรตรวจร่างกายประจำปีเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบโรค 


โรคมะเร็งปอด ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในจำนวนของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื่องจากเป็นอวัยวะที่สำคัญ จึงควรลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดด้วยการลดละเลิก บุหรี่ สุรา รวมถึงการช่วยกันสร้างมลภาวะทางอากาศที่ดี ช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งปัจจุบั เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญให้เกิดโรคมะเร็งปอด ควรหมั่นออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

เขียนข่าว

เรียบเรียงโดย : ธัญญาพร สุวรรณรัตน์

ผู้สื่อข่าว คอลัมน์ ข่าวนี้จริงไหม ?


ภาพจาก

TNN ช่อง 16

ข่าวที่เกี่ยวข้อง