รีเซต

แม่ฮ่องสอนไฟป่าวิกฤต 3 เดือนพบกว่า 6,646 จุด ฝุ่นพิษเกินมาตรฐานต่อเนื่อง 38 วัน

แม่ฮ่องสอนไฟป่าวิกฤต 3 เดือนพบกว่า 6,646 จุด ฝุ่นพิษเกินมาตรฐานต่อเนื่อง 38 วัน
TNN ช่อง16
27 มีนาคม 2567 ( 08:37 )
14
แม่ฮ่องสอนไฟป่าวิกฤต 3 เดือนพบกว่า 6,646 จุด ฝุ่นพิษเกินมาตรฐานต่อเนื่อง 38 วัน

สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองของ จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงหนักอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจุดไฟป่าของแม่ฮ่องสอน นำโด่งสูงถึง 1,479 จุด นำ อ.ปาย 1,466 จุด ส่วน อ.แม่สะเรียง 1,152 จุด ที่เหลือต่ำกว่า 1,000 จุด รวมจุดไฟป่าตั้งแต่ 1 ม.ค.2567 เป็นต้นมาถึงวันที่ 25 มี.ค.2567 เกิดไฟป่าในแม่ฮ่องสอนทั้งหมดรวม 6,646 จุด  และค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐานต่อเนื่องมาแล้ว 38 วัน ชาวเมืองสามหมอกต้องทนสูดดมฝุ่นพิษอันเกิดจากการเผาป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  


ทั้งนี้ ค่า PM2.5 ของวันที่ 26 มี.ค.67 ที่ผ่านมาสถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 76.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 130.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 69.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

    

  จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 -15กม./ชม. แนวโน้มการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นที่มีลักษณะปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อย


       

สำหรับความหนาแน่นของจุดฮอทสปอร์ท แม้พื้นที่อำเภอเมืองจะมีจุดฮอทสปร์อทสูงสุด แต่ก็ยังมีอีก 2 อำเภอที่น่าเป็นห่วง ได้แก่ อ.แม่สะเรียง และอำเภอสบเมย  เนื่องจากเกิดไฟป่าอย่างหนักและเริ่มลุกลามเข้าหากันทำให้เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ ส่งผลกระทบต่อป่าและทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองกระทบต่อประชาชนโดยรวม นายอำเภอแม่สะเรียง และ นายอำเภอสบเมย เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการเร่งดับไฟป่าที่เกิดขึ้น 


นายอำเภอแม่สะเรียง  บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของทุกหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยไม่ได้ห้ามเผา แต่หากจะเผาให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะรายงานนายอำเภอให้ทราบและพิจารณาแต่ละโซนแต่ละพื้นที่ มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังเร่งให้ทุกหมู่บ้านทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนอีกด้วย


ข้อมูลจาก: ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาพจากผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง