รีเซต

“วันช้างไทย” แลเพนียด ทำบุญ-เลี้ยงอาหารช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล

“วันช้างไทย” แลเพนียด ทำบุญ-เลี้ยงอาหารช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล
TNN ช่อง16
13 มีนาคม 2567 ( 11:18 )
31
“วันช้างไทย” แลเพนียด ทำบุญ-เลี้ยงอาหารช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล

วังช้างแลเพนียด ร่วมกับ มูลนิธิพระคชบาล และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน จัดงานเนื่องใน “วันช้างไทย”ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องและให้เกียรติช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญ คู่บ้านคู่เมือง ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ 

วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

โดยมี พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามราชวรวิหาร นำพระสงฆ์ 9 รูป รับบาตรจากช้างและควาญช้างที่มาร่วมในพิธี จากนั้น พระครูเกษมจันทวิทล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับช้างและควาญช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยการเลี้ยงอาหารช้าง จำนวน 70 เชือก เป็นเมนูผักผลไม้นานาชนิด ที่ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา(เมื่อวันที่ 13 มี.ค.67) 


ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง