รีเซต

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพิ่มทักษะการจัดการบริหารสาธารณะ

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพิ่มทักษะการจัดการบริหารสาธารณะ
TNN ช่อง16
13 พฤศจิกายน 2563 ( 18:20 )
186
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพิ่มทักษะการจัดการบริหารสาธารณะ

วันนี้ (13พ.ย.63) คณะผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 4  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งการสร้างบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวภูษิตา หล้าหลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “บทบาทของศาลยุติธรรมต่อการจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคม” 

นางสาวภูษิตา หล้าหลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงบทบาทของศาลยุติธรรมในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิการของสังคมเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะการลดการคุมขังโดยไม่จำเป็นส่งกลับให้ชุมชนดูแลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงาน ได้มองถึงภาพกว้างทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ก่อนที่ผู้บริหารทุกระดับของ องค์กรปกครองท้องถิ่น จะนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริบทของแต่ละท้องถิ่นต่อไป

ขณะที่ นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า (นักบริหารงานท้องถิ่น) จ.ระยอง ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ กล่าวเพิ่มเติม ว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก มีกรณีศึกษาที่หลากหลาย มีการเสวนา จากผู้เข้ารับการอบรมเอง ตลอดจน คณาจารย์ที่ทางโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายอุดมเวท โต๋วสัจจา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด ได้สรรหา ผู้ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันให้ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดเวลาการฝึกอบรมที่ผ่านมา ก่อนมาศึกษาดูงานเชิงเปรียบเทียบในครั้งนี้

​หลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้มีการกำหนดประเด็นการศึกษาดูงานให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาวิชาการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคม เน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์กับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการท้องถิ่นของต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง