รีเซต

สรุป 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2565 ขับขี่ปลอดภัย อย่าให้กลายเป็นศพ!

สรุป 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2565 ขับขี่ปลอดภัย อย่าให้กลายเป็นศพ!
TeaC
18 เมษายน 2565 ( 13:15 )
4.7K
สรุป 7 วันอันตราย สงกรานต์ 2565 ขับขี่ปลอดภัย อย่าให้กลายเป็นศพ!

ข่าววันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอด 7 วันของการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ 2565 มักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้อนถนน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด


จากสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" พบว่า

 • เกิดอุบัติเหตุรวม 3,333 ครั้ง
 • ผู้เสียชีวิต 392 ราย
 • ผู้บาดเจ็บ 3,326 คน 

 

สรุป 7 วันอันตรายวันสงกรานต์ 2565

สำหรับ 7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 เริ่ม วันไหน ? เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 หวังว่าจะไม่มีศพเพิ่ม มาร่วมกันขับขี่อย่างปลอดภัยกันนะ ล่าสุด สถิติอุบัติเหตุสะสม 2 วัน (11-12 เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 538 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 73 ราย ผู้บาดเจ็บ 530 คน

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (17 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ188 ครั้ง
เสียชีวิต31 คน
 บาดเจ็บ171 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 40.69%
 • ดื่มแล้วขับ 21.81%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 82.11 %

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา เชียงราย และเพชรบุรี จังหวัดละ 8 ครั้ง

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี 9 คน

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กทม. กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ร้อยเอ็ด ลำปาง สงขลา และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 ราย

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,895 จุด
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 372,032 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 59,049 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 15,366 ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 16,503 ราย 

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (16 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ241 ครั้ง
เสียชีวิต28 คน
 บาดเจ็บ246 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 41.49%
 • ดื่มแล้วขับ 25.31%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 84.34%

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (11 ครั้ง) 

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ลำปาง (11 คน)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (3 ราย) 

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,900 จุด
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,324 คน
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 410,818 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 70,180 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,388 ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 19,264 ราย 

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (15 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ277 ครั้ง
เสียชีวิต44 คน
 บาดเจ็บ263 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 39.35%
 • ดื่มแล้วขับ 28.52%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 79.94 %

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (16 ครั้ง) 

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (16 คน) 

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (5 ราย) 

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,897 จุด
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,311 คน
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 394,460 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 67,111 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 17,729  ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 18,323 ราย 

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (14 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ324 ครั้ง
เสียชีวิต41 คน
 บาดเจ็บ332 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 35.19%
 • ดื่มแล้วขับ 32.41%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 84.23%

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (14 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (16 คน)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ลำปาง และสระแก้ว (จังหวัดละ 3 ราย)

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,907 จุด
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,377 คน
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 406,487 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 75,615 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 20,542 ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 19,876 ราย 

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (13 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ331 ครั้ง
เสียชีวิต40 คน
 บาดเจ็บ323 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 30.51%
 • ดื่มแล้วขับ 30.21%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 81.36%

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี และเชียงใหม่ (15 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สมุทรสาคร (5 ราย)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (15 คน)

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,903 จุด
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,270 คน
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 413,877 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 79,025 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 22,297 ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 20,771 ราย 

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (12 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ301 ครั้ง
เสียชีวิต47 คน
 บาดเจ็บ292 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 36.88%
 • ดื่มแล้วขับ 25.25%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 79.94 %

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  ขอนแก่น (14 ครั้ง) 

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช (จังหวัดละ 12 คน)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (4 ราย)

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,902 จุด
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,343 คน
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 350,748 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 64,343 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,275 ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 17,748 ราย 

 

7 วันอันตราย วันสงกรานต์ 2565 (11 เม.ย.65)

อุบัติเหตุ237 ครั้ง
เสียชีวิต26 คน

บาดเจ็บ

238 คน

 

สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุด

 • ขับรถเร็ว 32.91%
 • ดื่มแล้วขับ 21.94%

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 • รถจักรยานยนต์ 83.90%

 

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (12 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (14 คน)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สุพรรณบุรี (3 ราย)

 

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัด

 • ตั้งจุดตรวจหลัก 1,902 จุด
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,343 คน
 • เรียกตรวจยานพาหนะ 350,748 คัน
  • มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 64,343 ราย
  • มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 18,275 ราย
  • ไม่สวมหมวกนิรภัย 17,748 ราย 

 

ส่อง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี

 

สำหรับอีกหนึ่งเทศกาลที่ทำให้เกิดสถิติอุบัติเหตุไม่แพ้เทศกาลปีใหม่ อย่างเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ปี 2559-2561 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า 

 • ปี 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,379 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 380 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,505 ราย
 • ปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,919 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 478 ราย ผู้บาดเจ็บ 4,128 ราย
 • ปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,724 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 418 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,897 รายทั้งนี้ ปี 2561 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ มีจำนวนลดลงกว่า ปี 2560 โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ

 

จะเห็นได้ว่า ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ดังนั้น ใครที่ต้องเดินทางในช่วงปีใหม่ 2565 หรือเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลต่าง ๆ ผู้ใช้รถ ใช้ถนนทุกคนควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการใช้ท้องถนนร่วมกัน เคารพกฎหมายจราจร และเข้มงวดในการปฏิบัติตาม เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีนี้ ให้ทุกคนได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยกันนะ

 

ทรูไอดี เป็นห่วงเสมอ!

เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัยกันนะ

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง