'กว่างซี' เปิดแพลตฟอร์มความร่วมมือทางการแพทย์ข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน

'กว่างซี' เปิดแพลตฟอร์มความร่วมมือทางการแพทย์ข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน
Xinhua Thai
10 ตุลาคม 2563 ( 13:28 )
88
'กว่างซี' เปิดแพลตฟอร์มความร่วมมือทางการแพทย์ข้ามพรมแดนจีน-อาเซียน

หนานหนิง, 10 ต.ค. (ซินหัว) -- โรงพยาบาลแห่งแรกในเครือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กว่างซีได้เปิดตัวแพลตฟอร์มความร่วมมือทางการแพทย์ข้ามพรมแดนระหว่างจีน-อาเซียนอย่างเป็นทางการในมณฑลกว่างซี ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับบริษัทไมโครซอฟต์ (จีน), บริษัทเซินเจิ้นมินเดรย์ และบริษัทไชน่ายูเนียนเพย์สาขากว่างซี

 

แพลตฟอร์มความร่วมมือดังกล่าวจะให้บริการ "แบบครบวงจร" สำหรับผู้ป่วยในอาเซียนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก่อนเข้ารับการรักษาจะใช้วิธีสื่อสารทางไกลกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุลักษณะอาการของโรค จากนั้นก็รับข้อมูลการรักษาได้ทุกเมื่อระหว่างการรักษา และสามารถติดตามผลอย่างต่อเนื่องหลังรับการรักษา

 

แพลตฟอร์มนี้ใช้ได้ทั้งภาษาจีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และภาษาอื่นๆ ของ 8 ประเทศ รวบรวมบริการต่างๆ เช่น การลงทะเบียนนัดหมายใหม่ ข้อตกลงในการรักษา การยื่นใบนัด การรอผลการตรวจสอบ การขอแบบฟอร์มนัดหมาย การจัดตารางนัดหมาย การเข้ารับการรักษา การออกจากโรงพยาบาล คำแนะนำในการพักฟื้นและฟื้นฟู อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยต่างชาติให้สะดวกในการแปลงสกุลเงินด้วย

 

[caption id="attachment_144993" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องด้วยหุ่นยนต์ของโรงพยาบาลแห่งแรกในเครือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กว่างซี เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2020)[/caption] 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง