รีเซต

เกาหลีใต้พบ 'ครัวเรือนคนเดียว' กว่า 20% เสี่ยงตายอย่างโดดเดี่ยว

เกาหลีใต้พบ 'ครัวเรือนคนเดียว' กว่า 20% เสี่ยงตายอย่างโดดเดี่ยว
Xinhua
18 พฤษภาคม 2566 ( 21:25 )
37
เกาหลีใต้พบ 'ครัวเรือนคนเดียว' กว่า 20% เสี่ยงตายอย่างโดดเดี่ยว

โซล, 18 พ.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (18 พ.ค.) กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของเกาหลีใต้ รายงานว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวภายในประเทศกว่าร้อยละ 20 มีความเสี่ยงเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ท่ามกลางโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงและการแผ่ขยายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยมผลสำรวจของกระทรวงฯ ที่สอบถามตัวอย่างครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว จำนวน 9,471 ครัวเรือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของปีก่อน คาดการณ์ว่าประชาชนทั่วประเทศราว 1,525,000 คน มีความเสี่ยงเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.3 ของครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวทั้งหมด และร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศอนึ่ง คำนิยามตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องระบุว่าการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหมายถึงการเสียชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ตามลำพัง ซึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือโรคภัยไข้เจ็บ และถูกพบร่างหลังจากผ่านช่วงเวลาระยะหนึ่งกระทรวงฯ ระบุว่าการแยกตัวและการตัดขาดจากสังคมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่นานนี้ เนื่องด้วยโครงสร้างครอบครัวของครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวเพิ่มขึ้น การแพร่กระจายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยม และโรคระบาดใหญ่ที่ยืดเยื้อสัดส่วนของครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวยังคงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.6 ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2017 เป็นร้อยละ 30.2 ในปี 2019 และร้อยละ 33.4 ในปี 2021 ขณะจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในเกาหลีใต้อยู่ที่ 3,378 รายในปี 2021 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 8.8 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง