รีเซต

คุณภาพอากาศวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 31 จังหวัด

คุณภาพอากาศวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 31 จังหวัด
TNN ช่อง16
19 กุมภาพันธ์ 2567 ( 09:00 )
37
คุณภาพอากาศวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 31 จังหวัด

ตรวจสอบคุณภาพอากาศวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าฝุ่น PM 2.5 พบเกินค่ามาตรฐาน 31 จังหวัด


ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้


ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.อุทัยธานี  จ.ปราจีนบุรี  จ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย  จ.เลย  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.อำนาจเจริญ  จ.ชัยภูมิ  จ.ยโสธร  จ.อุบลราชธานี  จ.ศรีสะเกษ  จ.นครราชสีมา และ จ. สุรินทร์ 


ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 16.5 - 76.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.3 - 84.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 13.3 - 33.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.2 - 37.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.3 - 29.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.4 - 32.0 มคก./ลบ.ม.


คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์


สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKKข้อมูลจาก ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง