TrueID

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม
TNN ช่อง16
2 ธันวาคม 2564 ( 16:40 )
50
วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม

รู้หรือไม่ โลกของเรามีการตั้งวันต่อต้านการทุจริตสากล วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191ประเทศรวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลเป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน


กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากลทำอะไรบ้าง

1. เผยแพร่ข้อความต่อต้านการทุจริต 

2. การกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้ตกเป็นเหยื่อของการทุจริต หรือผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับการทุจริต 

3. ประกวดเรียงความต่อต้านทุจริตและการติดโปสเตอร์ต่าง ๆ 


ขณะที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันทุจริตสากลคือ การรณรงค์คอร์รัปชัน “ฉัน ไม่ ขอรับ” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ทำลายประชาธิปไตยชักนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสัญลักษณ์ของการรณรงค์นี้เป็นคำว่า Corruption สีแดง ตามมาด้วย Your "NO" Counts ที่ไฮไลต์เน้นคำว่า "No" ด้วยตัวอักษรสีแดง ภายในกรอบคำพูดสีขาว


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง