รีเซต

กกต.เปิดสายด่วน 1444 อำนวยความสะดวก ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.”

กกต.เปิดสายด่วน 1444 อำนวยความสะดวก ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.”
TNN ช่อง16
26 ตุลาคม 2564 ( 14:34 )
59
กกต.เปิดสายด่วน 1444 อำนวยความสะดวก ปชช.รองรับการเลือกตั้ง “อบต.”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บริการประชาชนโดยเปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. (ในวัน เวลาราชการ) และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้


นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”


ประชาชนที่ประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน “สมาร์ทโหวต (Smart Vote)” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444

ข่าวที่เกี่ยวข้อง