บิ๊กป้อม ถึง 'อรัญประเทศ' ปารีณารอรับ 'ย่อไหว้' สวย ลั่นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

บิ๊กป้อม ถึง 'อรัญประเทศ' ปารีณารอรับ 'ย่อไหว้' สวย ลั่นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง
มติชน
8 ตุลาคม 2564 ( 14:39 )
18
บิ๊กป้อม ถึง 'อรัญประเทศ' ปารีณารอรับ 'ย่อไหว้' สวย ลั่นแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะ ได้เดินทางไปยังอำเถออรัญประเทศ จ. สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาหัวหนัาส่วนราชการให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปยัง ห้องประชุมกองบังคับการ ร. 12 พัน 3 อำเภออรัญประเทศ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป สถานการณ์น้ำท่วม และการแก้ปััญหาน้ำท่วม และ น้ำ แล้ง ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างการเดินเท้าไปยังห้องประชุมดังกล่าว นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีต สส จังหวัดราชบุรี ได้ย่อไหว้ พลเอกประวิตร อย่างนอบน้อม พร้อมกับกล่าวถ้อยคำบางอย่าง

 

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ได่้นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการกอนช. และแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ จากนั้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานได้ นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง จากนั้นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้นได้เดินทางลงพื้นทีเพื่อดูความคืบหน้าบริเวณจุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำห้วยพรมโหด พร้อมพนังป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ ในเวลาต่อมา

 

 

พลเอกประวิตรได้กล่าวกับประชาชนชาวอำเภออรัญประเทศ ที่มาต้อนรับ เพียงสั้น ๆ ว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาเยี่ยมและตรวจราชการ เพื่อทำประโยขน์ให้ชาวอรัญประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องน้ำ เพื่อปัญหาน้ำท่วมและ น้ำแล้งจะได้ไม่เกิดขึ้น และอยากจะฝากพี่น้องชาวอรัญประเทศว่าพรรคพลังประชารัฐ หรือรัฐบาลนั้นใจถึงพึ่งได้

 

ต่อมาพลเอก ประวิตร กล่าวว่าการ จุดประสงค์ในการเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้ว่า เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยได้กำหนด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 และในระยะยาวรัฐบาลได้กำหนดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมในทุกมิติได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อมและต้องแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้กำชับให้กรมชลประทานต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

 

 

พลเอกประวิตร กล่าวอีกว่าตนได้สั่งการให้จังหวัด กรมชลประทาน หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับประเทศกัมพูชา ในการระบายน้ำหลากจากประเทศไทยผ่านไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านสวนน้ำ อำเภอเขาฉกรรจ์ ของนางสาวตรีนุช เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังอำเภอวังน้ำเย็นต่อไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง