รีเซต

กนอ.เฉือนกว่า 300 ล้านบาทออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคม-ผู้ประกอบการระยะ 2

กนอ.เฉือนกว่า 300 ล้านบาทออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคม-ผู้ประกอบการระยะ 2
มติชน
29 กรกฎาคม 2563 ( 06:35 )
41
กนอ.เฉือนกว่า 300 ล้านบาทออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคม-ผู้ประกอบการระยะ 2

กนอ.เฉือนกว่า 300 ล้านบาทออกมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคม-ผู้ประกอบการระยะ 2 หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เล็งพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง

 

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการ กนอ.(บอร์ด)ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม (ระยะ2) หลังช่วยเหลือระยะแรกเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจ แม้ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ผลกระทบที่มีต่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อาจยังต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกระยะ จึงมีมติเห็นชอบให้มีมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกราย

 

น.ส.สมจิณณ์ กล่าวว่า รายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือระยะ 2 ประกอบด้วย 1.การลดหย่อนอัตราค่าเช่าที่ดินในอัตรา 10% ให้แก่ผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท ยกเว้นผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคาร สำหรับผู้เช่าที่ดินที่ต้องชำระค่าเช่าระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2563 โดยต้องเป็นผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.บริหารจัดการเองและท่าเรืออุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง ไม่รวมผู้ประกอบการรายย่อย(ขนาดย่อม) ที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว ผู้เช่าที่ดินสามารถขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าส่วนที่เป็นเงินสดได้ โดยการนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศในมูลค่าที่เท่ากันมาวางแทน มีเงื่อนไขต้องเป็นผู้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมเป็นวงเงินความช่วยเหลือประมาณ 140.4 ล้านบาท

 

2.การลดหย่อนค่าเช่าที่ดินในอัตรา 10% สำหรับผู้เช่าที่ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างเดือนมกราคม- ธันวาคม 2563 และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว(10 ปีขึ้นไป) และต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.บริหารจัดการเอง และท่าเรืออุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง ไม่รวมผู้ประกอบการรายย่อย (ขนาดย่อม) ที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว รวมเป็นวงเงินความช่วยเหลือประมาณ 62.1 ล้านบาท และ 3.ลดหย่อนค่ากำกับการบริการในอัตรา 50% สำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 30 แห่ง และยกเว้นค่ากำกับการบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยยังไม่เปิดดำเนินการ จำนวน 13 แห่ง และได้ขยายระยะเวลาการชำระเงินออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมเป็นวงเงินความช่วยเหลือกรณีนี้ทั้งสิ้นประมาณ 77.4 ล้านบาท

 

“มาตรการความช่วยเหลือที่ กนอ.ได้ดำเนินการเพื่อผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 280 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับมาตรการความช่วยเหลือในระยะที่ 1 แล้ว จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 309 ล้านบาท”น.ส.สมจิณณ์กล่าว

 

น.ส.สมจิณณ์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2563 มีการแจ้งเริ่มกิจการใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 114 โรงงาน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จำนวน 12,019 คน ส่งผลให้มีตัวเลขโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสะสม (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 6,112 โรง มีการจ้างงานรวมประมาณ 515,962 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง