รีเซต

หน้าฝน ระวังงูพิษกัด-ไข้เลือดออก ปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1.3 เท่า

หน้าฝน ระวังงูพิษกัด-ไข้เลือดออก ปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1.3 เท่า
TNN ช่อง16
25 มิถุนายน 2567 ( 10:22 )
14
หน้าฝน ระวังงูพิษกัด-ไข้เลือดออก ปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1.3 เท่า

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน มักจะมีโอกาสถูกสัตว์มีพิษกัดสูง โดยเฉพาะงูพิษ จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พบว่า ในปี 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูกงูพิษและสัตว์มีพิษกัดประมาณ 12,000 คน ส่วนการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก พบว่าในปี 2567 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ถึง 1.3 เท่า หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีการทบทวนเตรียมความพร้อมกระบวนการ ดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความความชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐาน ตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนถึงส่งกลับไปดูแลพักฟื้นต่อที่บ้าน รวมถึงการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ขณะที่ข้อมูลจาก กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รายงานสถานการณ์ผู้ถูกงูพิษกัดในปี 2566 ว่าประเทศไทยพบการตายจากสาเหตุงูกัดจำนวน 26 ราย โดยอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 จำนวน 2 ราย และมีผู้ถูกงูกัดจำนวน 757 ราย จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดจะมีการเจ็บป่วยที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงูพิษ และหากได้รับพิษที่รุนแรงจนพิการหรือเสียชีวิตจะส่งผลกระทบกับดำรงชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมาก 


ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2567 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 19 มิถุนายน 2567 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 36,898 ราย เสียชีวิต 36 ราย เฉพาะเขตสุขภาพที่ 4 มีผู้ป่วยสะสม 2,820 รายเสียชีวิต 8 ราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ บุคลากรจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐาน โดยวิทยากรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมการแพทย์ รวมถึงสามารถขยายผลไปยังเขตสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ช่วยลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง