รีเซต

'สีจิ้นผิง' พบปะผู้นำคีร์กีซสถาน-ทาจิกิสถาน-เติร์กเมนิสถาน

'สีจิ้นผิง' พบปะผู้นำคีร์กีซสถาน-ทาจิกิสถาน-เติร์กเมนิสถาน
Xinhua
15 กันยายน 2565 ( 19:58 )
83
'สีจิ้นผิง' พบปะผู้นำคีร์กีซสถาน-ทาจิกิสถาน-เติร์กเมนิสถาน

ซามาร์กันต์, 15 ก.ย. (ซินหัว) -- สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ซึ่งเดินทางเยือนกรุงซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน ได้พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้นำ 3 ประเทศ ได้แก่ซาดีร์ แจแปรอฟ ประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน เอมอมาลี ราห์มอน ประธานาธิบดี

ทาจิกิสถานและเซร์ดาร์ เบอร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน

 

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และซาดีร์ แจแปรอฟ ประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน ในกรุงซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2022)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประชุมร่วมกับซาดีร์ แจแปรอฟ ประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน ในกรุงซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2022)


(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเอมอมาลี ราห์มอน ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน ในกรุงซามาร์กันต์
ของอุซเบกิสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2022)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประชุมร่วมกับเอมอมาลี ราห์มอน ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน ในกรุงซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2022)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเซร์ดาร์ เบอร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน ในกรุงซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2022)

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประชุมร่วมกับเซร์ดาร์ เบอร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน ในกรุงซามาร์กันต์ของอุซเบกิสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2022)

(บันทึกภาพวันที่ 15 ก.ย. 2022)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง