รีเซต

กรมวิทย์ฯเผยคุณภาพวัคซีนฝีดาษคนเก็บไว้กว่า 40 ปี ยังได้มาตราฐาน

กรมวิทย์ฯเผยคุณภาพวัคซีนฝีดาษคนเก็บไว้กว่า 40 ปี ยังได้มาตราฐาน
TNN ช่อง16
22 กรกฎาคม 2565 ( 15:09 )
57
กรมวิทย์ฯเผยคุณภาพวัคซีนฝีดาษคนเก็บไว้กว่า 40 ปี ยังได้มาตราฐาน

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ดร.สุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ แถลงข่าว "ผลการตรวจสอบคุณภาพวัคชีนฝีดาษคน (smallpox) ว่า ขณะนี้ มีวัคซีนฝีดาษคนที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเก็บไว้นานกว่า 40 ปี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำมาตรวจสอบคุณภาพวัคซีน 

โดยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นเก็บในรูปผงแห้งที่ผลิตตั้งแต่ปี ..2522 และ 2523 จำนวน 13 รุ่นการผลิต รวม 10,000 หลอด บรรจุหลอด รวมทั้งหมด 500,000 โดส ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนรุ่นแรกที่ผลิตจากน้ำเหลืองของสัตว์ รูปแบบการนำมาใช้โดยการหยดลงผิวหนังและใช้เข็มสะกิดผิวให้ถลอกเพื่อให้วัคซีนซึมผ่าน

ซึ่งจากผลการตรวจสอบ พบว่า วัคชีนฝีดาษ จำนวน 13 รุ่นการผลิต ยังคงมีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงค่า pH 7.38- 7.52 (มาตรฐานทั่วไป pH 6.0-8.0) ปริมาณสารก่อไข้ อยู่ระหว่าง 4.20- 31.1 EU/ml (มาตรฐานทั่วไป ไม่เกิน 200 EU/ml ) 


และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งผลตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ พบว่า เป็นไวรัสในกลุ่มไวรัสฝีดาษOrthopoxvirus และวัคซีนมีค่าความแรงอยู่ระหว่าง 6.42- 6.86 Log TCID50/m (มาตรฐานองค์การอนามัยโลกกำหนด ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 5.4 [og TCID50/ml)

สรุปว่า วัคซีนผีดาษจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 13 รุ่น ยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานวัคซีนไวรัสทั่วไป และยังมีคุณค่า หากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศและไม่สามารถจัดหาวัคซีนฝีดาษมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีการระบาดไปทั่วโลก 


วัคชีนฝีดาษที่มีอยู่นี้น่าจะนำมาใช้ในการป้องกันโรคผีดาษวานรได้ อย่างไรก็ตามการที่จะนำมาใช้ได้ในสภาวะฉุกเฉินนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่จะได้รับรวมถึงวัคซีนทางเลือกที่มี ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ได้รับวัคซีน ที่ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ .นนทบุรี(เมื่อวันที่ 22 ..65)

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง