รีเซต

ส่องเงื่อนไขจอง “บ้านเช่าราคาถูก” จากโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 บาท ก็มีบ้านได้แล้ว

ส่องเงื่อนไขจอง “บ้านเช่าราคาถูก” จากโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 บาท ก็มีบ้านได้แล้ว
Ingonn
24 มีนาคม 2564 ( 15:22 )
861
ส่องเงื่อนไขจอง “บ้านเช่าราคาถูก” จากโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 บาท ก็มีบ้านได้แล้ว

โอกาสสำหรับคนอยากมีบ้านแต่มีงบน้อยมาถึงแล้ว กับโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้เช่าบ้านในราคา 1,500-3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 มีนาคม 2564 โดยจัดสร้าง 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) กำหนดส่งมอบปีละประมาณ 20,000 หน่วย โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการบ้านเคหะสุขประชา”

 

 

“บ้านเคหะสุขประชา” คืออะไร?


      
    • “โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” และต่อยอดทางอาชีพ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) แบบครบวงจรผ่านบริษัทในเครือ ทำให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในโครงการ


    • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  


    • “เคหะสุขประชา บ้านพร้อมอาชีพ” โครงการนำร่อง “ฉลองกรุง” และ “ร่มเกล้า” เปิดให้ลงทะเบียนจองบ้านเช่า 23-30 มี.ค. 64 นี้ 

 

 

“บ้านเคหะสุขประชา” เหมาะกับใครบ้าง?


    • ผู้มีรายได้น้อย 
    • ผู้ที่เรียนจบไม่มีงานทำ
    • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ
    • ผู้สูงอายุที่ยังทำงานได้
    • ผู้พิการ
    • ข้าราชการชั้นผู้น้อยและข้าราชการเกษียณ 
    • ผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ
    • ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

 

 

นอกเหนือจากการเช่าอยู่ในโครงการ”บ้านเคหะสุขประชา”แล้ว ยังสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างอาชีพ โดยการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจอง“บ้านเคหะสุขประชา”


1.สแกนคิวอาร์โค้ด เป็นเพื่อนกับไลน์ของ “การเคหะแห่งชาติ”
2.จากนั้นเข้าไปที่แชท กดปุ่ม “ลงทะเบียนผู้เช่า”
3.ระบบจะนำเข้าสู่เว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ ให้กดเลือกโครงการที่สนใจ
4.จากนั้นกดรายละเอียดโครงการ แล้วเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
5.ระบบจะนำไปสู่หน้า ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรทราบ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก จากนั้นกด “ตกลง
6.ระบบจะนำไปสู่หน้า ลงทะเบียน จากนั้นให้กรอกข้อมู
7.ระบบจะนำไปสู่หน้า เอกสารและหลักฐาน โดยมีเอกสาร 2 ประเภทที่ต้องการ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารรับรองรายได้ (สามารถถ่ายรูปผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้) จากนั้นกด “ถัดไป
8.ผู้ที่ไม่ผ่านเข้าร่วมหลักเกณฑ์ ระบบจะขึ้นว่า “คุณสมบัติท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
9.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะประมวลผลแบบบ้านที่เลือกได้ ให้กดเลือกแบบบ้านที่แสดงผลบนหน้าจอเพื่อไปยังส่วนถัดไป
10.จากนั้นระบบจะขึ้นหน้าให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หากถูกต้อง ให้กด “ยืนยัน
11.จากนั้นระบบจะขอเลข OTP ที่ส่งไปยังข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
12.เมื่อกรอกเลข OTP แล้ว ให้กด “ยืนยัน”
13.ระบบจะขึ้นข้อความว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ ขอบพระคุณที่เข้าร่วมโครงการ”

 


คุณสมบัติผู้จอง

 


1.เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
3.เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การไล่รื้อเวณคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
4.บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5.เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ

 


ลักษณะบ้านและอัตราค่าเช่า

 


1.บ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน
2.บ้านสำหรับผู้มีสถานะโสด พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน
3.บ้านสำหรับครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตรค่าเช่า 2,500 บาท/เดือน
4.แบบ C สำหรับครอบครัว 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน

 

 

เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิเช่า ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 


1.www.nha.co.th
2.LINE OA: @NHA.THAILAND
3.สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
4.สำนักงานเคหะชุมชนทั่วประเทศ

 

 

หมายเหตุ


    • ระยะเวลาทำสัญญาปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
    • การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

 

ข้อมูลจาก การเคหะ, www.nha.co.th

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง