รีเซต

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" พ้นอธิบดีดีเอสไอ

โปรดเกล้าฯ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" พ้นอธิบดีดีเอสไอ
TNN ช่อง16
20 มิถุนายน 2563 ( 07:44 )
80
โปรดเกล้าฯ "พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง" พ้นอธิบดีดีเอสไอ

 

วันนี้( 20 มิ.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากต าแหน่ง

ความว่า ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง