"จับคู่กู้เงิน" เยียวยาร้านอาหาร ยื่นกู้เติมสภาพคล่องกว่า 3,000 ราย

"จับคู่กู้เงิน" เยียวยาร้านอาหาร ยื่นกู้เติมสภาพคล่องกว่า 3,000 ราย
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2564 ( 08:40 )
17
"จับคู่กู้เงิน" เยียวยาร้านอาหาร ยื่นกู้เติมสภาพคล่องกว่า 3,000 ราย

ความคืบหน้าโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิ.ย. 64 เพื่อให้ร้านอาหารทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ 120,000 ร้าน ที่จดทะเบียนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคาร SME D Bank ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. และบสย.  ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้สามารถต่อลมหายใจต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤติโควิด 

ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 7 - 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา สถาบันการเงินทั้ง 5 แห่ง ได้เปิดโอกาสให้ร้านอาหารขอกู้ได้ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยปล่อยกู้ไปแล้วรวม 3,001 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 880 ล้าน

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจยังมีเวลาให้ตัดสินใจ โดยสามารถเดินทางไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือไปที่สถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งโดยตรงที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ เพื่อยื่นเรื่องขอกู้เงินตามโครงการจับคู่กู้เงิน ซึ่งจะได้รับการดูแลด้านข้อมูลเงื่อนไขและรับเรื่องขอกู้ ซึ่งสถาบันการเงินจะพิจารณาให้สั้นที่สุดในระยะเวลา 7-14 วัน เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารมีเงินทุนหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง