รีเซต

ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานปชช.ในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานต่างจังหวัด

ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานปชช.ในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานต่างจังหวัด
มติชน
22 เมษายน 2563 ( 15:29 )
140
ในหลวง พระราชินี โปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานปชช.ในพื้นที่รอบเขตพระราชฐานต่างจังหวัด

 

มอบถุงพระราชทานปชช. – เมื่อวันที่ 22 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐานต่างจังหวัด ดังนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนบริเวณรอบพระราชฐานพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ อาทิ ชุมชนบ้านภูพิงค หมู่ที่ 12 และประชาชนชุมชนดอยปุย หมู่ที่ 9 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ที่จังหวัดสกลนคร เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนรอบเขตพระราชฐานพระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาทิ ชุมชนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านนกเค้า หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง และชุมชนบ้านคงสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลพังกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนชุมชนรอบเขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จำนวน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนวัดกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน

 

 

และที่จังหวัดนราธิวาส เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนรอบเขตพระราชฐานพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ อาทิ ชุมชนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเปล และชุมชนบ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใย และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง