รีเซต

คาราบาวสมทบทุนจัดหาเครื่องแพทย์ให้โรงพยาบาล

คาราบาวสมทบทุนจัดหาเครื่องแพทย์ให้โรงพยาบาล
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2565 ( 19:09 )
55
คาราบาวสมทบทุนจัดหาเครื่องแพทย์ให้โรงพยาบาล

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และน.ส.กนกกร ใจชื่น ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ตัวแทนมูลนิธิคาราบาวมอบเงินบริจาค 100,000 บาท    ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแล และให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางปะกง 


โดยมีน.ส.พรทิพย์ มิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา  และคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ ท้งนี้ในปัจจุบันโรงพยาบาลทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน ตำบลพิมพา และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีปณิธานที่มุ่งมั่น และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นสื่อกลางส่งมอบทุกความช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมสังคม มูลนิธิคาราบาวยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญอย่างไม่หยุดยั้ง โดยยึดปรัชญา คือ การสร้างคุณค่าชีวิต   


ทั้งนี้มูลนิธิคาราบาวได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งมอบความช่วยเหลือให้คนในสังคม ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวมาตลอดเวลา 24 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิคาราบาวขึ้นมาในปี 2540 มูลนิธิคาราบาวได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการโอบอุ้มศิลปินที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต และต้องการความช่วยเหลือ หรือเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และเล่นดนตรีให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานมากขึ้น 


โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมผ่านโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต , ตำบลของหนู และ Carabao Coach The Coaches เป็นต้น

มูลนิธิคาราบาวขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 มีการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้โดยเร็ว


ที่มา  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ภาพประกอบ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง