วันนี้วันอะไร วันแห่งการเล่าเรื่อง ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งการเล่าเรื่อง ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม
TNN ช่อง16
20 ตุลาคม 2564 ( 15:02 )
41
วันนี้วันอะไร วันแห่งการเล่าเรื่อง ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม

รู้หรือไม่ วันที่ 27 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันแห่ง การเล่าเรื่อง (Tell Story Day) ซึ่งเป็นวันพิเศษของประเทศสกอตแลนด์และสหราชอณาจักร เพื่อรำลึกถึงศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องในทุกรูปแบบ


ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องคืออะไร


ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง คือวิชาที่ว่าด้วยการเล่าเรื่อง โดยเน้นโครงสร้างและหน้าที่ของเรื่องเล่า รวมถึงแก่นเรื่องและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของเรื่องเล่า โดยต้นกำเนิดของศาสตร์เล่าเรื่องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างนิยมที่สามารถชี้แจงลักษณะเนื้อหาภายในเรื่องเล่าได้จริง โดยอาศัยทฤษฎีไวยากรณ์ การแจกแจงส่วนของประโยค


การเล่าเรื่องคืออะไร


การเล่าเรื่อง คือ การจัดการความรู้ในการดึงความรู้หรือประสบการณ์ที่อยู่ภายในตัวผู้เล่าออกมาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นฟัง โดยมักเป็นเรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ ที่ผู้ฟังสามารถนำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์


ที่มาข้อมูล : Goodtime Radio

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง