รีเซต

จีนเร่งผลักดัน 'การพัฒนาสีเขียว' ในภาคอุตสาหกรรม

จีนเร่งผลักดัน 'การพัฒนาสีเขียว' ในภาคอุตสาหกรรม
Xinhua
2 มิถุนายน 2566 ( 17:06 )
27
จีนเร่งผลักดัน 'การพัฒนาสีเขียว' ในภาคอุตสาหกรรม

กว่างโจว, 2 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (1 มิ.ย.) ซินกั๋วปิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน กล่าวว่าจีนกำลังเพิ่มความพยายามส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำของประเทศซินระบุว่าเราจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน และทำให้ประเด็นนี้เป็นหัวใจสำคัญในการขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาสีเขียว ระหว่างการประชุมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ประจำปี 2023 ที่จัดขึ้นในนครกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันพฤหัสบดี (1 มิ.ย.)กระทรวงฯ จะเร่งทำงานส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านในโครงสร้างอุตสาหกรรมขั้นสูง การบริโภคพลังงานคาร์บอนต่ำ การรีไซเคิลทรัพยากร กระบวนการผลิตที่สะอาด การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตดิจิทัล เพื่อเร่งการพัฒนารูปแบบดังกล่าวในภาคอุตสาหกรรม โดยช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนได้เดินหน้าส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสีเขียวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องข้อมูลที่เผยแพร่ระหว่างการประชุมระยะ 3 วันข้างต้น ระบุว่าโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3,616 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 267 แห่ง และบริษัทการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 403 แห่ง ถูกจัดตั้งขึ้นในระดับชาติในจีน เมื่อนับถึงสิ้นเดือนเมษายน โดยเสริมว่าจีนครองตำแหน่งผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยานยนต์พลังงานใหม่ระดับโลกเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง