รีเซต

MEA อาสาพัฒนาศาสนสถาน และออกหน่วยบริการชุมชน

MEA อาสาพัฒนาศาสนสถาน และออกหน่วยบริการชุมชน
TNN ช่อง16
29 กรกฎาคม 2563 ( 10:15 )
106
MEA อาสาพัฒนาศาสนสถาน และออกหน่วยบริการชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จิตอาสาพระราชทาน และพนักงานอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “MEA อาสาพัฒนาศาสนสถานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและออกหน่วยบริการชุมชน”ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โดยกิจกรรมเป็นการน้อมนำแนวพระปฐมบรมราชโองการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” อันสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการเจริญรอยตามแนวพระราชดำริ  “บ-ว-ร”   ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน อีกทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมทำความดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยพนักงานจิตอาสาพระราชทาน และพนักงานที่มีจิตสาธารณะ MEA ร่วมกันตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ชำรุด ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟฟ้า ปรับปรุงสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย รวมถึงทำความสะอาดบริเวณวัด ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตและสามเณรรวมทั้งสิ้น 56 ทุนเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง