รีเซต

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับ 4,000 ม.33 เรารักกัน ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับ 4,000 ม.33 เรารักกัน ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 10:49 )
17
เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับ 4,000 ม.33 เรารักกัน ย้ำคุณสมบัติผู้ได้สิทธิ

หลังจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความชัดเจนสำหรับคุณสมบัติ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยา รายละ 4,000 บาท พร้อมย้ำเงื่อนไขคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท โดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียน และตรวจสอบการรับสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 โดยรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ในทุกๆ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ ได้ในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

 

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน

 • ผู้มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท
 •  

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บและตรวจสอบการได้รับสิทธิ www.ม33เรารักกัน.com

 • วันที่ 15-21 มีนาคม 2564

กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง

 • วันที่ 22 และ 29 มีนาคม และ 5 และ 12 เมษายน 2564

ผู้ได้รับสิทธิจะได้วงเงินผ่านเป๋าตัง 1,000 บาท

วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

 

การขอทบทวนสิทธิ

 • วันที่ 15 – 28 มีนาคม 64

เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ

 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง

 • วันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 2,000 บาท

 • วันที่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

 

อย่างไรก็ดี นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังกำชับไปยัง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้รีบดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับ ในเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันให้ตรงจุด ได้รับสิทธิอย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง