รีเซต

เข้มโควิดแรงงานต่างด้าวฉีดวัคซีน 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน มีใบรับรอง นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เข้มโควิดแรงงานต่างด้าวฉีดวัคซีน 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน มีใบรับรอง นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
มติชน
13 กันยายน 2564 ( 16:56 )
143
เข้มโควิดแรงงานต่างด้าวฉีดวัคซีน 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือน มีใบรับรอง นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ข่าววันนี้ 13 กันยายน ที่กระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 6/2564 พิจารณาแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบเอ็มโอยู (MoU) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขยายเวลาดำเนินการของศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (TDCC) ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงและต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรมการการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว พร้อมๆ ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็น ต้องใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนได้

 

“ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานมีแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประเทศให้สามารถอยู่และทำงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จากการสำรวจความต้องการแรงงานข้ามชาติจากนายจ้าง/สถานประกอบการ พบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของนายจ้าง วันนี้ที่ประชุมจึงได้พิจารณาและเห็นชอบให้แบ่งกลุ่มคนต่างด้าว ที่อนุญาตให้เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีเขียว ที่ฉีดวัคชีนครบ 2 เข็ม เป็นระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป จะได้เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศเป็นลำดับแรก โดยต้องแสดงวัคซีน พาสปอร์ต ด้วย กลุ่มสีเหลือง ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 1 เดือน และ กลุ่มสีแดงที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย นายจ้างจะต้องนำลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม หากอยู่ในกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม และเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หลังครบกำหนดระยะเวลากักตัว 14 วัน จะได้รับวัคซีนตามสิทธิผู้ประกันตน โดยการจัดหาจากกระทรวงแรงงาน และกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.33 นายจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัคซีนทางเลือกให้แก่คนต่างด้าว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

 

นายสุชาติ กล่าวว่า นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวจะต้องทำหนังสือแสดงเจตจำนงค์ถึงอธิบดี กกจ. และรอเข้าสู่กระบวนการรับรอง นอกจากนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย ค่าสถานที่กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่ 500 บาทต่อวัน

 

“โดยจะต้องกักตัวที่บริเวณด่านชายแดนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำตัวมากักที่สถานประกอบการเด็ดขาด ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์ (RT-PCR) จากโรงพยาบาลที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1,300-1,500 บาทต่อคน (ตามระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน และก่อนออกจากสถานที่กักตัว) ค่าประกันสุขภาพโดยประมาณ 800-900 บาทต่อคน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (2 ปี) จำนวน 1,900 บาทต่อคน โดยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 14,000 บาทต่อคน” นายสุชาติ กล่าวและว่า ส่วนสถานที่กักกันของคนต่างด้าวนั้น ต้องเป็นของรัฐหรือของเอกชนตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้การรับรอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง