ครม. ทุ่มงบ 2.8 หมื่นล้าน แจกชาวนา ช่วยต้นทุนการผลิต ไร่ละ 500บาท

ครม. ทุ่มงบ 2.8 หมื่นล้าน แจกชาวนา ช่วยต้นทุนการผลิต ไร่ละ 500บาท
ข่าวสด
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:13 )
46
ครม. ทุ่มงบ 2.8 หมื่นล้าน แจกชาวนา ช่วยต้นทุนการผลิต ไร่ละ 500บาท

ครม. ทุ่มงบ 2.8 หมื่นล้าน แจกชาวนา ช่วยต้นทุนการผลิต ปี63/64 ไร่ละ 500บาท สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

 

วันที่ 9 ก.พ.63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่ ครม.อนุมัติงบประมาณ 28,046 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตรา 500 บาท/ไร่ เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมตามกรอบงบประมาณและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 56,093 ล้านบาท

 

 

เพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยได้จัดสรรวงเงินให้ก่อนในเบื้องต้นแล้ว จำนวน 28,046 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 500 บาท แก่เกษตรกรจำนวน 4,614,777 ครัวเรือน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยยังคงยึดหลักการเดิม คือ สนับสนุนทุนการผลิตและการดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในอัตรา 500 บาท/ไร่ สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ส.ค.63 – พ.ค.64
นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 188.95 ล้านบาท สำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกผลผลิตปี 2560/61 จำนวน 2.2 แสนบาท และปีการผลิต 2561/62 จำนวน 188.73 ล้านบาท

 

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าว มีปริมาณเป้าหมายรวม 5 ล้านตัน ระยะเวลา 2 - 6 เดือน รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยผ่านธนาคารที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้า ตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกไว้ในอัตรา 3% ต่อปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง