รีเซต

6 ข้อสรุป "แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ"ที่ "กรมการขนส่งทางบก" จะเปิดให้ใช้กลางปี2564

6 ข้อสรุป "แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ"ที่ "กรมการขนส่งทางบก" จะเปิดให้ใช้กลางปี2564
TrueID
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:09 )
2.3K
6 ข้อสรุป "แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ"ที่ "กรมการขนส่งทางบก" จะเปิดให้ใช้กลางปี2564

      กรมการขนส่งทางบก เผยความคืบหน้าการจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน สามารถกำหนดหมวดอักษรให้เป็นชื่อเฉพาะบุคคลได้ อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด เบื้องต้นต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรเดิม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องนำออกประมูลเป็นการทั่วไป


       นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

 

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ดังนี้

 

1.ป้ายทะเบียนพิเศษสามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ 

  • บรรทัดที่หนึ่ง ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก
  • บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพฯ หรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิก และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน


2.แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 

3.แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต 

4.แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด 

5.แผ่นป้ายทะเบียนพิเศษ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วออกประมูลเป็นการทั่วไป นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

5.การดำเนินการหลังจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดว่าควรเป็นเลขกลุ่มใด กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนรูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์การประมูลซึ่งอาจแตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

6.คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2564 นี้

 

       ทั้งนี้ รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนและหมวดอักษรป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนจองได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://tabienrod.dlt.go.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลขที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน

 

ข้อมูล:

https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/photos/a.1594665887423239/2834854200071062/

ภาพโดย ThreeMilesPerHour จาก Pixabay 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม

สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง