"กคช." เข็น 3 มาตรการช่วยลูกค้าหลังโควิดระบาด ทั้งดบ. 0% เช่าราคาพิเศษแค่ 999บ/ด.

"กคช." เข็น 3 มาตรการช่วยลูกค้าหลังโควิดระบาด ทั้งดบ. 0% เช่าราคาพิเศษแค่ 999บ/ด.
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 17:15 )
14
"กคช." เข็น 3 มาตรการช่วยลูกค้าหลังโควิดระบาด ทั้งดบ. 0% เช่าราคาพิเศษแค่ 999บ/ด.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ต้องมีการ ล็อกดาวน์ประเทศเพื่อจํากัดการติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในหลายจังหวัด มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีกําลังซื้อลดลง นั้น ล่าสุด กคช.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.โปรโมชั่นดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0 % ในปีที่ 1 สําหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ 2.โปรโมชั่นลดราคา 56 โครงการ (Shock price) โดยเป็นการให้ส่วนลดพิเศษประมาณ 5 – 20% ของราคาขายเงินสดเดิม ในโครงการบ้านเอื้ออาทร และ 3.โปรโมชั่นเช่าราคาพิเศษ 999 – 1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก จำนวน 84 โครงการที่ กคช. กําหนด ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

 

 

“กคช. ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติมีกำลังซื้อลดลง จึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดมาตรการโปรโมชั่นดังกล่าวได้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติทุกแห่ง หรือ Call Center 1615” นายทวีพงษ์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง