รีเซต

ส่องรัวๆ!! เปิดขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ก่อน 29 ม.ค.

ส่องรัวๆ!! เปิดขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ก่อน 29 ม.ค.
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 08:13 )
412
ส่องรัวๆ!! เปิดขั้นตอนง่ายๆ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ก่อน 29 ม.ค.

เราชนะ – นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน ก็จะถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.ที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิตามเกณฑ์ ลงทะเบียน www.เราชนะ.com เพื่อรับสิทธิการเยียวยาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยรับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อคน

 

ซึ่งเงินที่ได้รับ จะนำไปใช้ซื้อ หรือชำระค่าอาหาร สินค้า ค่าแท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ค่าเช่าบ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

 

โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนโครงการเราชนะได้ในวันที่ 29 มกราคม จะต้องไม่ใช่กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน, จะต้องไม่เคยลงทะเบียนในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง

 

ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนด โดยมีเงื่อนไข 7 ข้อ อาทิ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท, ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท เป็นต้น

 

อ่าน : ส่อง 7 เงื่อนไข รับเงิน “เราชนะ” พร้อมวิธีร่วมโครงการ

อ่าน : ที่แรก! โฉมหน้า www.เราชนะ.com ลงทะเบียน 29 ม.ค. 64

อ่าน : เช็กเลย! เปิดขั้นตอนช่องทางรับสิทธิ “เราชนะ” ได้ทางไหนบ้าง ครั้งละเท่าไหร่

 

หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกกณฑ์ดังกล่าว มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลย ก่อนที่จะเข้าสู่สนามจริงในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.

เมื่อเปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จะเจอโลโก้เราชนะ พร้อมกับรายละเอียดโครงการที่ระบุว่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน (เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม -12 กุมภาพันธ์ 2564) และระยะเวลาโครงการหรือการใช้เงิน สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2564

 

จากนั้นเว็บไซต์จะชี้แจงกลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ประกอบด้วย

1.กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

2.กลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันตัวตนผ่านแอพพ์เป๋าตังภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com ใหม่ แต่จะคัดกรองคุณสมบัติว่ามีสิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาทหรือไม่

 

3.กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

จากนั้นเว็บไซต์ จะระบุเกณฑ์การพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เว็บไซต์ยังระบุรายละเอียดถึงไทม์ไลน์ของการลงทะเบียนฝั่งประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ไปจนถึงวันที่เงินเข้าแอพพ์เป๋าตัง อาทิ กลุ่มที่มีบัตรคนเงิน เงินจะเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ส่วนกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เงินเข้าแอพพ์เป๋าตัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้น

สำหรับเพจที่ต้องลงทะเบียน มีหน้าตาดังนี้

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย

-ชื่อ-สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

-วันเดือนปีเกิด

-เบอร์โทรศัพท์

เมื่อลงทะเบียนครบถ้วน ก็รอรหัส OTP

จากนั้นระบบจะปรากฏข้อความว่า ได้รับข้อมูลแล้ว รอการตรวจสอบคุณสมบัติ

 

นอกจากนี้เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ยังได้เปิดให้ฝั่งร้านค้าได้ลงทะเบียนด้วย โดยระบบยังได้ให้รายละเอียดถึงไทม์ไลน์ ของการลงทะเบียนไปจนถึงขั้นตอนรับสิทธิเราชนะจากแอพพ์เป๋าตัง ด้วย

โดยในส่วนของร้านค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ รับสิทธิเราชนะจากบัตรสวัสดิการฯ ได้, 12 กุมภาพันธ์ ปิดลงทะเบียน และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ รับสิทธิเราชนะจากแอพพ์เป๋าตังได้

นอกจากนี้ยังเปิดช่องให้สามารถรับสิทธิเราชนะผ่าน @ร้านธงฟ้า EDC ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง