รีเซต

'นครหลวงเวียงจันทน์' เมืองประมง-เกษตรริมโขง

'นครหลวงเวียงจันทน์' เมืองประมง-เกษตรริมโขง
Xinhua
7 ตุลาคม 2563 ( 16:21 )
200
'นครหลวงเวียงจันทน์' เมืองประมง-เกษตรริมโขง

เวียงจันทน์, 7 ต.ค. (ซินหัว) -- ลาว ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเมืองหลวงคือนครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ โดยเมืองหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการประมงและการทำเกษตรกรรม

 

อาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แห่งแรกในประวัติศาสตร์ลาว ได้โยกย้ายเมืองหลวงมาที่เวียงจันทน์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 และทวีความเจริญรุ่งเรืองมานับแต่นั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง