รีเซต

TGO ร่วมกับภาคี จัดการแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

TGO ร่วมกับภาคี จัดการแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
TrueID
9 กรกฎาคม 2563 ( 19:05 )
1.3K
8
TGO ร่วมกับภาคี จัดการแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” สร้างสรรค์การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์สารคดี กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดจัดทำ VLOG ภายใต้ชื่อ “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนำเสนอการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็น Advocator/Influencer ที่สามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ชมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนผ่านช่องทางสื่อสังคม โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

 

 

จากการศึกษาวิจัยจากภาคการท่องเที่ยวใน ๑๖๐ ประเทศ พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว ๔,๕๐๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในแต่ละปี คิดเป็น ๘% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศโลก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต สำหรับประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของจีดีพี ก่อให้เกิดการจ้างงานร้อยละ ๑๖ ของการจ้างงานรวมในช่วง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม ๕๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เฉลี่ยต่อคน ๐.๙ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคนต่อปี สูงเป็นอันดับ ๖ ของโลก 

 

กิจกรรมในระหว่างการท่องเที่ยวทุกขั้นตอน ล้วนมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้น  แนวคิดเรื่อง “การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ” (Low Carbon Tourism) จึงเกิดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนัก ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนด้วยกัน และในปี ๒๕๖๓ นี้ TGO และภาคีร่วมจัด ๖ องค์กร เห็นควรให้มีการรณรงค์ “การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำสู่สังคมไทยในวงกว้างมากขึ้น จึงเกิดกิจกรรมการแข่งขัน “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”

 

โดยเปิดกว้าง รับสมัครทุกเพศทุกวัย แบบทีมหรือแบบเดี่ยว แข่งสร้างสรรค์ Vlog ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้คลิปวิดีโอท่องเที่ยวที่เคยถ่ายหรือเคยเผยแพร่มาแล้ว แต่ยังไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน นำมาตัดต่อใหม่  ถ่ายทำเพิ่มเติมโดยมี Vlogger นำเสนอไอเดียท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ลดก๊าซเรือนกระจก ผลงานสามารถเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาพื้นเมือง/ภาษาอังกฤษ จะต้องซับภาษาไทย ทั้งนี้จะต้องเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้น 

 

เงินรางวัล “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”  

  • รางวัลดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๗ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัล Popular Vote จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

รวมรางวัลมูลค่า ๒๑๐,๐๐๐ บาท 

 

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติมูลค่าไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกิฟต์เซตจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

 

กำหนดการ “Low Carbon Contest: VLOG – the Journey”  

  • งานเปิดตัว และ [Live] Workshop วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  • ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  • ปิดรับผลงานวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  • ประกาศผล วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> เว็บไซต์ อบก. << หรือ ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมได้ที่ >> คลิกที่นี่ <<

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง