รีเซต

ลุ่มน้ำยม 5 อำเภอยังแล้งหนัก-ขาดน้ำทำนา

ลุ่มน้ำยม 5 อำเภอยังแล้งหนัก-ขาดน้ำทำนา
TNN ช่อง16
21 พฤษภาคม 2563 ( 15:10 )
204
ลุ่มน้ำยม 5 อำเภอยังแล้งหนัก-ขาดน้ำทำนา

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายศรชัย สิบหย่อม ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำอำเภอสามง่าม และกรรมการจัดการลุ่มแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตร กล่าวว่าถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่สภาพความเป็นจริงขณะนี้ พื้นที่จังหวัดพิจิตรทั้ง 12 อำเภอยังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเป็นบริเวณกว้าง เกษตรกรขาดแคลนน้ำต้นทุนทำการเกษตรในการทำนาปลูกข้าวนาปีตามฤดูกาล รวมถึงปลูกพืชไร่ต่าง ๆ 

 

 

โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตลุ่มแม่น้ำยมในพื้นที่ 5 อำเภอด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ประกอบไปด้วยอำเภอสามง่าม วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ซึ่งเกษตรกรต้องใช้น้ำต้นทุนจากน้ำฝน ลำคลองสาขา และแม่น้ำยม เป็นหลักในการเพาะปลูก แต่ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากลำคลองสาขา และแม่น้ำยม มีสภาพแห้งขอดตลอดสายมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว (พ.ศ.2562 ) อีกทั้งเกษตรกรบางรายพยามสูบน้ำจากบ่อบาดาลใต้ดิน แต่น้ำใต้ดินก็ไม่สามารถสูบขึ้นมาทำการเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ เพราะระดับน้ำใต้ดินก็มีระดับน้ำที่ลดต่ำลงเช่นกัน 

 

 

ซึ่งขณะนี้เกษตรกรหลายอำเภอได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และนับว่าในปีนี้เกิดภัยแล้งยาวนานและเกิดความแห้งแล้งหนักกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนื่องจากเมื่อเทียบเคียงระยะเวลาเดียวกันในเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีที่ผ่านมาเกษตรกรจะต้องมีน้ำทำนาทำไร่ตามฤดูกาลแล้ว 

 

 

 

นอกจากนี้หากเกิดความแห้งแล้งต่อไปอีกคงไม่ใช่แค่ขาดน้ำเพาะปลูกข้าวและพืชไร่จะรวมไปถึงขาด น้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนด้วย จึงฝากวิงวอนส่วนราชการ และรัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกโดยเร่งด่วน

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง