รีเซต

รมว.การค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ชม "ไก่ซีพีเอฟ" มาตรฐานระดับโลก

รมว.การค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ชม "ไก่ซีพีเอฟ" มาตรฐานระดับโลก
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2566 ( 17:20 )
97
รมว.การค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ชม "ไก่ซีพีเอฟ" มาตรฐานระดับโลก

Hon. Richard Maru. BTech, MBA, OBE, MP Minister for International Trade & Investment รัฐมนตรีว่าการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เยี่ยมชม โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรสระบุรี ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมระบบอัตโนมัติเชื่อมการทำงานแบบอัจฉริยะ สามารถติดตามผลได้แบบ Real Time ทั้ง Smart Farm - Smart Factory ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) มาตรฐานระดับโลก และตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net-Zero ตามเป้าหมายเครือซีพี โดยมี น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า และคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ


รัฐมนตรีว่าการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี กล่าวชื่นชมศักยภาพการผลิตไก่ของซีพีเอฟว่ามีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สมเป็น "ครัวของโลก"


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง