รีเซต

การประชุม COP15 รับรองกรอบปฏิบัติงานฯ คุนหมิง-มอนทรีออล

การประชุม COP15 รับรองกรอบปฏิบัติงานฯ คุนหมิง-มอนทรีออล
Xinhua
19 ธันวาคม 2565 ( 18:50 )
37
การประชุม COP15 รับรองกรอบปฏิบัติงานฯ คุนหมิง-มอนทรีออล

มอนทรีออล, 19 ธ.ค. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (19 ธ.ค.) การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ณ เมืองมอนทรีออลของแคนาดา ให้การรับรองข้อตกลงของสหประชาชาติที่มุ่งพลิกกลับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และกำหนดทิศทางของโลกสู่เส้นทางแห่งการฟื้นฟูการประชุมฯ มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันจันทร์ (19 ธ.ค.) ภายหลังการเจรจาระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากรอบการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกคุนหมิง-มอนทรีออล (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework)ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องในประเด็นสำคัญหลายประการ อาทิ เป้าหมาย และการระดมทรัพยากรและข้อมูลลำดับดิจิทัล (GSI) ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานข้างต้นจีนดำรงตำแหน่งประธานการประชุมฯ สมัยที่ 15 โดยการประชุมฯ ระยะที่ 1 จัดที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในปี 2021 ส่วนระยะที่ 2 จัดที่เมืองมอนทรีออลของแคนาดา และยังคงอยู่ในหัวข้อ "อารยธรรมเชิงนิเวศน์ : การสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิตบนโลก" (Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง