13 จังหวัดเฮ! ศบค.จัดโควต้าให้ ได้ฉีดวัคซีนล็อตแรก

13 จังหวัดเฮ! ศบค.จัดโควต้าให้ ได้ฉีดวัคซีนล็อตแรก
มติชน
23 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:43 )
62
13 จังหวัดเฮ! ศบค.จัดโควต้าให้ ได้ฉีดวัคซีนล็อตแรก

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) กล่าวว่า แผนการกระจายวัคซีนล็อตแรก 200,000 โดสจากบริษัท ซิโนแวค ประเทศจีน กระจายใน 13 จังหวัด เป้าหมายฉีดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด โดยเพิ่มให้กลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจังหวัดมีสถานกักกันโรครองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศด้วย 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ โดยให้อำนาจกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการฉีด

 

ทั้งนี้ การกระจายวัคซีนแบ่งเป็น 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร จำนวน 70,000 โดส ฉีดใน 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 8,000 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส ผู้มีโรคประจำตัว 46,000 โดส และประชาชนทั่วไป/แรงงานต่างด้าว 10,000 โดส

 

2.พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร (กทม.) 66,000 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 12,400 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส ผู้มีโรคประจำตัว 47,000 โดส และประชาชนทั่วไป/แรงงานต่างด้าว 5,000 โดส

 

ปทุมธานี 8,000 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 3,000 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส ผู้มีโรคประจำตัว 2,000 โดส และประชาชนทั่วไป/แรงงานต่างด้าว 1,000 โดส

 

นนทบุรี 6,000 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,000 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้มีโรคประจำตัว 2,000 โดส และประชาชนทั่วไป/แรงงานต่างด้าว 1,000 โดส

 

สมุทรปราการ 6,000 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,000 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส ผู้มีโรคประจำตัว 2,000 โดส และประชาชนทั่วไป/แรงงานต่างด้าว 1,000 โดส

 

ตาก อ.แม่สอด 5,000 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 3,000 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

 

นครปฐม 3,500 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,500 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

 

สมุทรสงคราม 2,000 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,500 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 

ราชบุรี 2,500 โดส ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 2,000 บาท เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 

3.พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 จังหวัด โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม แบ่งเป็น ชลบุรี 4,700 โดส ภูเก็ต 4,000 โดส สุราษฎร์ธานี ใน อ.เกาะสมุย 2,500 โดสและเชียงใหม่ 3,500 โดส

 

โดยกลุ่มเป้าหมายจะฉีดเข็มที่ 1 ห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ฉีดล็อตแรก 183,700 โดส และสำรองอีก 16,300 โดส สำหรับการควบคุมการระบาดในพื้นที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง