มัสยิดบ้านบนสงขลาเข้ม ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์

มัสยิดบ้านบนสงขลาเข้ม ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์
มติชน
9 พฤษภาคม 2563 ( 09:45 )
90
มัสยิดบ้านบนสงขลาเข้ม ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ หวันหล๊ะเบ๊ะ อีหม่ามมัสยิดบ้านบน เปิดเผยว่า กรรมการมัสยิดได้ยึดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้ประสานงานกับสาธารณสุขในพื้นที่มาประจำ ณ จุดคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณภูมิและให้ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ ผู้ที่มาละหมาดก่อนเข้ามัสยิดทุกคน งดใช้เครื่องปรับอากาศ ให้เปิดหน้าต่างและผ้าม่าน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้ เว้นระยะห่างแต่ละจุด 1.50-2 เมตร

ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ผู้ที่มาละหมาดปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักจุฬาฯ กำหนด และได้ติดประกาศไว้ชัดเจน มีการจัดระเบียบระยะห่างขณะเดินเข้าและเดินออกจากมัสยิด โดยทางเข้าออกจะจัดให้มีแค่ทางเดียวและ จะมีการทำความสะอาดพื้นมัสยิดก่อนและหลังการละหมาดวันศุกร์ ทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติศาสนกิจ ผู้เข้าละหมาดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ จะต้องอาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ให้ใช้ผ้าปู ส่วนตัวและให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลามเท่านั้น และให้คำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง