รีเซต

บ้านพักฉุกเฉิน...บ้านอีกหลังสำหรับ“คุณแม่”ที่ยังไม่พร้อม

บ้านพักฉุกเฉิน...บ้านอีกหลังสำหรับ“คุณแม่”ที่ยังไม่พร้อม
TrueID
4 สิงหาคม 2563 ( 16:00 )
6.7K
2
บ้านพักฉุกเฉิน...บ้านอีกหลังสำหรับ“คุณแม่”ที่ยังไม่พร้อม


ผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมจะเป็น“แม่คน” 

 

ผู้หญิงที่"ตั้งท้อง"ดยยังไม่พร้อม 

 

ผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วย“ความรุนแรง”ในชีวิตคู่ หรือในชีวิตครอบครัว 

 

เป็นเรื่องที่“ผู้หญิง”ไม่มีใครอยากต้องเผชิญเรื่องราวโหดร้ายในชีวิต 

 

     แต่สำหรับบางคนที่ต้องเผชิญปัญหาเหล่านี้ แบบเฉพาะหน้า หรือ ไม่ทันได้ตั้งตัว … ยังมีสถานที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง ใน“บ้านพักฉุกเฉิน”สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สถานที่ตั้งอยู่ที่ซอยเดชะตุงคะ 1 ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง กรุงเทพฯ      บ้านพักฉุกเฉิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคม สงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข

 

     พื้นที่ของบ้านพักฉุกเฉิน ไม่เพียงเป็นที่พักพิงให้กับ “แม่ที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์” รวมทั้ง "แม่วัยใส" อีกทั้งยังเป็นสถานที่ดูแล “แม่หลังคลอด” ที่ไม่พร้อมจะมีบุตร หรือ แม่ที่มีปัญหาในชีวิต สามารถเข้ามารับบริการที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่จะมีพื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วย 

 

  • บ้านเด็ก : เป็นพื้นที่ดูแลเด็กในช่วงอายุ 2 - 6 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างที่มารดารับการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ หรือ พักรอคลอดถึงหลังคลอด บุตรของผู้ฝากเลี้ยง เช่นนักศึกษาฝึกอาชีพ รวมทั้ง เด็กที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้อย่างดีและยังขอให้ช่วยดูแลลูกต่อไปก่อน ในแต่ละวัน มีเด็กดูแลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 คน

 

  • ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน : เป็นส่วนที่พักอาศัยของแม่ที่เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลหลังคลอด และ ส่วนที่เป็นเนอสเซอรี ดูแลทารกซึ่งเป็นบุตรของสมาชิกที่ยังไม่พร้อมที่จะนำลูกไปเลี้ยงเองและฝากเลี้ยงชั่วคราว หรือ ทารกที่แม่ต้องการให้หาพ่อแม่อุปถัมภ์ และรอที่จะส่งต่อไปยังศูนย์ที่ดำเนินงานเรื่องการหาพ่อแม่อุปถัมภ์

 

  • ศูนย์กนิษฐ์นารี : เป็นพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกข่มขืน โดยบริการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการแพทย์ สังคมสงเคราะห์ และในด้านกฏหมาย / กระบวนการยุติธรรม โดยมีห้องตรวจร่างกาย และเก็บวัตถุพยานทางเพศ และห้องสืบพยานที่สามารถดำเนินการและบันทึกการสอบปากคำตามป. วิอาญา ได้

 

  • ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ : เป็นอีกส่วนงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่ทำงานเชื่อมต่อกับบ้านพักฉุกเฉิน โดยตรง โดยให้บริการทางด้านการศึกษาและฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

     ปัจจุบัน บ้านพักฉุกเฉิน เริ่มเปิดรับให้คนภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมเลี้ยงอาหาร บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับสมาชิกที่มีอยู่ประมาณ 39 ชีวิต หลังต้องหยุดทำกิจกรรมในช่วงโควิด-19 ระบาด 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความลำบากและได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายในบางส่วนอีกด้วย 

 

     ข้อมูลจากรายงานปะจำปี ระบุถึง สถิติการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งแต่ปี สิงหาคม 2523 ถึง เดือนธันวาคม 2562 รวมเวลา 39 ปี 4 เดือน ระบุว่า ได้ช่วยผู้หญิงและเด็กที่ประสบความเดือดร้อนไปแล้ว 53,988 ราย  ตามรายละเอียด ตามตารางดังนี้ 

 

 

 

 

 

     อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมช่วยเหลือด้วยการเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆในช่วง"วันแม่"หรือช่วงเวลาอื่น สามารถติดต่อได้ที่ 02-929-2222 หรือที่ FB : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง