หอการค้า ถก ท่องเที่ยว มั่นใจ เปิดภูเก็ต 1 ก.ค.นี้ พร้อมดัน Phuket Sandbox สร้างต้นแบบฟื้นท่องเที่ยวไทย

หอการค้า ถก ท่องเที่ยว มั่นใจ เปิดภูเก็ต 1 ก.ค.นี้ พร้อมดัน Phuket Sandbox สร้างต้นแบบฟื้นท่องเที่ยวไทย
มติชน
16 มิถุนายน 2564 ( 15:20 )
20
หอการค้า ถก ท่องเที่ยว มั่นใจ เปิดภูเก็ต 1 ก.ค.นี้ พร้อมดัน Phuket Sandbox สร้างต้นแบบฟื้นท่องเที่ยวไทย

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส และคณะฯ ได้เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เพื่อหารือแนวทางการเปิดการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ ได้นำเสนอความคืบหน้าเรื่อง ภารกิจ 99 วัน ของหอการค้าฯ ทั้งการกระจายวัคซีน การช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมผู้ประกอบการฮักไทย และการแก้กฎระเบียบภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเรื่องการปฏิรูปการท่องเที่ยวที่เป็นแผนระยะยาวในการผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูง การขับเคลื่อน Happy Model และการท่องเที่ยวแบบ BCG พร้อมทั้งได้รายงานความคืบหน้าโครงการ TAGTHAi ที่เป็น platform ท่องเที่ยวของคนไทยให้ทางกระทรวงฯ ได้รับทราบ

 

 

 

ประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือกัน คือการเปิด Phuket sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยภาคเอกชนได้ดำเนินการผลักดันโครงการ “ฮักไทย” (HUG THAIS) เพื่อสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 3 กลุ่มสินค้า คือ อาหาร การท่องเที่ยว และสินค้าไทย ผ่านแนวคิด “ฮักกิน ฮักเที่ยว ฮักใช้” ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการใช้จ่าย โดยจะเริ่มจากโครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต” ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปทั้งประเทศ โดยในงานนี้ ทางหอการค้าได้ร่วมกับ ททท. ห้างค้าปลีก และเอกชนในพื้นที่ในการจัด Promotion ให้คนที่เข้ามา Phuket Sandbox โดยตอนนี้ได้ทำหนังสือเชิญท่านนายกรัฐมนตรี มาร่วม เป็นประธานพิธีเปิดงาน“ฮักไทย ฮักภูเก็ต” ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทุกภาคส่วนในการรวมพลังเปิดเมืองในครั้งนี้

 

 

 

ด้าน รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวภายหลังการฉีดวัคซีนว่า จะมีแนวทางอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ทั้งมาตรการ ทัวร์เที่ยวไทย และ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 ที่กำลังจะออกมาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวมีแผนที่จะผลักดัน Phuket Sandbox โดยให้ลดระยะเวลาการอยู่ในจังหวัด จาก 14 วัน เหลือ 7 วัน และหากเปิดโครงการในวันที่ 1 ก.ค.นี้ แล้ว สามารถคุมการระบาดได้ ก็จะดำเนินการขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ พร้อมทั้งวางแผนที่จะเปิดในจังหวัดอื่น ๆ อีก 10 จังหวัด ภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยทางหอการค้าฯ ก็มีโครงการอื่น ๆ เข้ามาสนับสนุน ทั้งหอชวนเที่ยว และเที่ยวข้ามภาค เสริมการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้สอดคล้องกัน

 

 

 

นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวและบริการ ให้สามารถประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงาน โดยหอการค้าฯ จะร่วมหารือกับสภาพัฒน์และกระทรวงการคลัง เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ หอการค้าไทยพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำงานแบบ Connect the dots เพื่อให้โครงการนี้ สามารถดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปิดประเทศในระยะถัดไปให้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง