เปิดไทม์ไลน์วัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ถึงไทยวันไหน-เริ่มฉีดวันแรกเมื่อไหร่

เปิดไทม์ไลน์วัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ถึงไทยวันไหน-เริ่มฉีดวันแรกเมื่อไหร่
TNN ช่อง16
19 มิถุนายน 2564 ( 12:24 )
40
เปิดไทม์ไลน์วัคซีนตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ถึงไทยวันไหน-เริ่มฉีดวันแรกเมื่อไหร่

วันนี้ (19มิ.ย.64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" โดยระบุว่า  แจ้งกำหนดการวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564

20 มิถุนายน 2564 : วัคซีนล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ขนส่งถึงประเทศไทย

21-22 มิถุนายน 2564 : เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

23-24 มิถุนายน 2564 : จัดส่งวัคซีนกระจายสู่สถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มทั่วประเทศ 

25 มิถุนายน 2564 : เริ่มฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานจำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 (สำหรับองค์กรและหน่วยงาน) 

- จำนวนองค์กรที่ยื่นความประสงค์เพิ่มอีก 2,436 แห่ง

- จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรเพิ่มอีก 328,387 คน

ทั้งนี้ หลังจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อเวลา 16.00 น.สรุปว่ามีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 รวม 17,070 แห่ง และมีจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรรวม 4,873,659 คนข่าวที่เกี่ยวข้อง