คลังเฉลย 6 ข้อ ใครคือ "เกษตรกร" ทำไมไม่ได้ 5 พัน แต่ยันรัฐจะช่วยแน่ รอมาตรการใหม่ใกล้คลอด

คลังเฉลย 6 ข้อ ใครคือ "เกษตรกร" ทำไมไม่ได้ 5 พัน แต่ยันรัฐจะช่วยแน่ รอมาตรการใหม่ใกล้คลอด
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 09:53 )
811
5
คลังเฉลย 6 ข้อ ใครคือ "เกษตรกร" ทำไมไม่ได้ 5 พัน แต่ยันรัฐจะช่วยแน่ รอมาตรการใหม่ใกล้คลอด

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ล็อตแรก จำนวน 1.4 ล้านราย โดยได้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน และตัดสิทธิ์ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงออกไป แต่หลังจากพิจารณาลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว อาจเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เพื่อพิจารณาในส่วนที่ข้อมูลยังคลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้รับสิทธิเพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไป

 

นายลวรณกล่าวว่า กรณีผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท อาทิ เกษตรกร ในเบื้องต้นคือ 1.เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่คือกรมส่งเสริมการเกษตร 2.การขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว” โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3.ในการการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง

 

4.มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ว่าประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์ 5.ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต และ 6.จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง