ใครตกงานเช็กด่วน! โหลดแอปฯ 'ไทยมีงานทำ' ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน

ใครตกงานเช็กด่วน! โหลดแอปฯ 'ไทยมีงานทำ' ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน
TNN ช่อง16
8 ตุลาคม 2564 ( 12:11 )
60
ใครตกงานเช็กด่วน! โหลดแอปฯ 'ไทยมีงานทำ' ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน

วันนี้ (8ต.ค.64) สำนักงานประกันสังคม จับมือกรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงาน  ขึ้นทะเบียนรายงานตัว และขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th หรือ Application “ไทยมีงานทำ” เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงาน 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สปส. ได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th หรือผ่านระบบมือถือ 

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ได้ทั้งระบบ ios และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงาน สปส.อีก

ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกันตนสมัครใช้งานในแอปฯ ดังกล่าวแล้ว สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป ผลการพิจารณา และจำนวนเงินที่ได้รับได้ด้วย เช่นเดียวกับกรณีผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงานตัวผ่านแอปฯ ได้เช่นกัน 

หรือหากในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯ ก็จะขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้ แต่ต้องระบุเหตุที่รายงานตัวล่าช้า เพื่อประกอบการพิจารณาสมควรได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้นๆ หรือไม่ 

นอกจากนี้ แอปฯ ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน สปส. หรือสายด่วน 1506 กด 1

ผู้ประกันตนว่างงานอย่าลืมดาวน์โหลดแอปฯ “ไทยมีงานทำ” เพื่อความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนัก สปส. หรือสำนักงานจัดหางาน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านบริการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก AFP/ประกันสังคม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง