รีเซต

สมัครกองทุนช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ได้สิทธิช่วยเหลืออะไรบ้าง

สมัครกองทุนช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ได้สิทธิช่วยเหลืออะไรบ้าง
Ingonn
29 สิงหาคม 2565 ( 09:06 )
535
สมัครกองทุนช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย ได้สิทธิช่วยเหลืออะไรบ้าง

สมัครกองทุนช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมาย กระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ที่ต้องการทำงานต่างประเทศ สมัคร “กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” เพื่อรับความคุ้มครอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อทำงานต่างประเทศ โดยสมัครกองทุนเริ่มต้น 300 บาท รับเงินเยียวยา สูงสุด 100,000 บาท อยากทำงานต่างประเทศ สมัครงานต่างประเทศ ต้องอ่าน!

 

กรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หากเป็นสมาชิก “กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด 


สำหรับคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศและประสงค์สมัครสมาชิกกองทุนฯ สามารถแจ้งการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด รับหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Application "Smart TOEA" หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนกรณีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง และกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง จะเปิดให้บริการในวันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ คืออะไร

แรงงานที่กำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ สมัครเป็นสมาชิกและนำส่งเงินเข้าสมทบกองทุนฯ ก่อนออกเดินทางไปทำงาน เพื่อเป็นหลักประกันให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต หรือแม้แต่การได้รับผลกระทบจากสงคราม 

 

แรงงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเข้าเป็นสมาชิกและนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รักษาประโยชน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งกรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต ได้รับผลกระทบจากสงคราม

 

เงื่อนไขสมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศ

สมัครได้ทั้งกรณีที่เป็นผู้เดินทางไปทำงานโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง และการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง โดยการสมัครและนำส่งเงินสมทบก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด  

 

เงินสมทบกองทุนทำงานต่างประเทศ

อัตราเงินนำส่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. 500 บาท สำหรับการเดินทางไปทำงานในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี
 2. 400 บาท สำหรับการเงินทางไปทำงาน ประเทศบรูไน กาตาร์ คูเวต บาห์เรน โอมาน อิสราเอล ซาอุดีอาระเบีย โมร็อคโก จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จิบูตี ตูนีเซีย ซูดาน โซมาลี แอลจีเรีย เลบานอน ลิเบีย สิงคโปร์ ซีเรีย เยเมน อียิปต์ อิรัก มอริเตเนีย อิหร่าน ฮ่องกง
 3. 300 บาท ประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศในกลุ่มที่ 1 และ 2  

 

กองทุนทำงานต่างประเทศ ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสำหรับสมาชิกกองทุนฯ มีทั้งหมด 9 กรณี

 1. กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นให้สมาชิกได้เดินทางกลับประเทศไทยตามที่จ่ายจริง โดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

 2. กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

 3. กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท

 4. กรณีประสบอันตรายจนพิการสงเคราะห์คนละ 15,000 บาท ทุพพลภาพ สงเคราะห์คนละ 30,000 บาท

 5. ประสบปัญหาในต่างประเทศ สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ 30,000 บาท

 6. ถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม กรณีทำงานไม่ถึงหกเดือน สงเคราะห์คนละ 25,000 บาท ทำงานมากกว่าหกเดือน สงเคราะห์ 15,000 บาท 

 7. กรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท

 8. กรณีเสียชีวิตก่อนเดินทางหรือขณะกลับมาพักที่ประเทศไทย สงเคราะห์จำนวน 30,000 บาท กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์จำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

 9. กรณีถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาในต่างประเทศ หรือเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงาน ให้จ่ายเป็นค่าทนายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท

 

เอกสารขอเงินเยียวยา จากกองทุนช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศ 

กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศ อาทิ ถูกเลิกจ้าง/พักงาน แต่ยังกลับประเทศไทยไม่ได้ นายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีตราประทับ)
 3. สำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้าง หนังสือแสดงการถูกเลิกจ้าง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. คำร้อง (ดาวน์โหลด)
 5. หนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
 6.  ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
   
  หมายเหตุ หากต้องการรับหนังสือจากสถานทูตฯ ที่ตรวจสอบว่าสมาชิกกองทุนฯ ประสบปัญหาในต่างประเทศจริง โปรดเขียนคำร้องมาที่ rtemoscon@gmail.com

 
กรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/พักงาน ที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว เนื่องจากเหตุข้างต้น
เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกกองทุนฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีตราประทับ)
 3. สัญญาจ้าง
 4. หนังสือแสดงการถูกเลิกจ้าง/พักงาน ที่ระบุเหตุผลชัดเจน (เช่น โรคระบาด) และ
 5.  ประกาศของประเทศรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด (ดาวน์โหลด)

 

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ทำให้คนหางานสามารถยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้ 2 วิธี คือ

 • ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Service
 • ยื่นคำขอ ณ สำนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านระบบ e-Service แทนคนหางาน

 

รวมทั้งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Banking , เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด และชำระเงินสด ณ สำนักงาน ที่ยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุน โดยระบบ e-Service ดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ใช้บริการในส่วนการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ “กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง” เป็นลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

สมาชิก “กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ” ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

ข้อมูล กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<