ส่านซีสร้าง 'อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ' 43 แห่ง

ส่านซีสร้าง 'อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ' 43 แห่ง
Xinhua Thai
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 21:55 )
28
ส่านซีสร้าง 'อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ' 43 แห่ง
[caption id="attachment_174699" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ชุ่มน้ำฮั่นเจียง ในนครฮั่นจง มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 17 ก.ค. 2020)[/caption]ซีอัน, 3 ก.พ. (ซินหัว) -- สำนักป่าไม้ประจำมณฑลส่านซีเผยว่า หน่วยงานทางการได้สร้างอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติแล้ว 43 แห่งในมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งในนี้มี 26 แห่งที่ผ่านการประเมินระดับชาติแล้วเนื่องจากมณฑลส่านซีตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ระหว่างแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลือง จึงทำให้มีพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแห่ง โดยส่านซีมีพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งต่างๆ รวมประมาณ 308,500 เฮกตาร์ (ราว 1.9 ล้านไร่) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ทั้งหมดในมณฑลทั้งนี้ มีนกน้ำนานาชนิดรวมถึงนกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระดับชาติหลากหลายสายพันธุ์อาศัยและเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง