เปิดรายชื่อ 2 รพ.ในอยุธยา ให้บริการ Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เปิดรายชื่อ 2 รพ.ในอยุธยา ให้บริการ Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
TNN ช่อง16
31 สิงหาคม 2564 ( 08:21 )
72
เปิดรายชื่อ 2 รพ.ในอยุธยา ให้บริการ Walk-in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

จากกรณีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 4,745 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 9,998,820 โดส โดยมั่นใจว่าประเทศไทย จะบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสในปีนี้


ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ เด็กอายุ 12-17 ปี หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเสี่ยง ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนที่เดินทางไปต่างประเทศทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือนักการทูตล่าสุด ประกาศโรงพยาบาลบางปะอิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนCOVID-19 เพิ่มเติมนอกโรงพยาบาล


สำหรับกลุ่มดังนี้


1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เกิดปี 2504 หรือก่อนหน้า(แสดงบัตรประชาชน)

2. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (แสดงหลักฐานการรักษา หรือยาประจำตัวที่มีชื่อผู้ป่วย)

สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอบางปะอิน และยังไม่เคยได้รับวัคซีน

รับบริการวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00น.-15.00น.

ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แบบWalk-inจำกัดจำนวน 1,000 คน/วัน หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด

**วัคซีนที่ได้รับ Pfizer ทั้งเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์** 

ขณะที่  โรงพยาบาลเสนา เปิดลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็ม1 (เพิ่มเติม) ผ่าน รพ.สต. หรือสถานีอนามัยใกล้บ้าน โดยลงทะเบียนจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อนัดฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 30,31สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยสถานที่ฉีด ณ อาคาร 40 ปี รพ.เสนา (เช็ครายชื่อฉีดวัคซีน อาคาร 100 ปี สธ.)  สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป , ผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง , หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ และเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มี 7 โรคกลุ่มเสี่ยง โดยทุกกลุ่มต้องมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเสนา
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง