สหราชอาณาจักร เปิดตัวกลุ่มพันธมิตรนานาชาติ เพื่อแก้ปัญหา "โลกร้อน"

สหราชอาณาจักร เปิดตัวกลุ่มพันธมิตรนานาชาติ เพื่อแก้ปัญหา "โลกร้อน"
มติชน
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 14:59 )
29
สหราชอาณาจักร เปิดตัวกลุ่มพันธมิตรนานาชาติ เพื่อแก้ปัญหา "โลกร้อน"

นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ประกาศเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Action Coalition) ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริงว่าด้วยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Adaptation Summit) จัดขึ้นโดยเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นงานประชุมสุดยอดครั้งแรกของโลกที่มุ่งเน้นด้านการปรับตัวและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation and resilience)

 

กลุ่มพันธมิตรนี้ก่อตั้งโดยสหราชอาณาจักรโดยร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ อียิปต์ บังกลาเทศ มาลาวี เนเธอร์แลนด์ เซนต์ลูเซีย และสหประชาชาติ โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนคำมั่นทางการเมืองที่แต่ละประเทศได้รับรองไว้ผ่านข้อเรียกร้องของสหประชาชาติ (United Nations Call for Action on Adaptation and Resilience) ให้กลายเป็นการสนับสนุนในพื้นที่จริงแก่ชุมชนที่มีความเปราะบาง

หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบกับผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าในออสเตรเลียไปจนถึงพายุไซโคลนในโมซัมบิก หากไม่มีการดำเนินการใดๆ อีกหลายประเทศจะได้รับผลกระทบในวงกว้างและต้องเผชิญสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่จะทำลายชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

 

ด้วยการสนับสนุนนี้ ประเทศต่างๆ จะสามารถปรับตัวและฟื้นตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ มาตรการต่างๆ เช่น ระบบแจ้งเตือนการเกิดพายุ การลงทุนในระบบระบายน้ำท่วม และการปลูกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งนั้นล้วนคุ้มค่าต่อการลงทุน และไม่เพียงจะประหยัดเงินเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนได้อีกด้วย

ตัวอย่างในสหราชอาณาจักรที่กำลังประสบกับปัญหาปริมาณน้ำฝนที่สูงเกินกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลได้ทุ่มเงินเพิ่มเป็นจำนวน 5,200 ล้านปอนด์ (ราว 2.14 แสนล้านบาท) ในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมและป้องกันบริเวณชายฝั่งทะเล

 

นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกล่าว ณ การประชุมสุดยอดผู้นำว่าด้วยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Adaptation Summit) ว่า

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบกับเราและได้ทำลายชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงเศรษฐกิจ เราต้องปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงและเราต้องลงมือตั้งแต่บัดนี้”

 

“ผมจะทำให้ประเด็นการความสามารถในการฟื้นฟูและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วนของกลุ่ม G7 ซึ่งสหราชอาณาจักรเป็นประธานในปีนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราไม่ได้มีเพียงคำพูดที่สวยหรู แต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง วันนี้ผมจึงขอเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Action Coalition) เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานล่วงหน้าการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26)”

“มาร่วมมือกันเถอะครับเพื่อยกระดับความสามารถในการปรับตัวและฟื้นฟูจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อช่วยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก”

 

นายอล็อค ชาร์มา ว่าที่ประธานการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) กล่าวว่า

“เราทราบว่าผู้ที่เปราะบางมากที่สุดนั้นมีความเสี่ยงมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพวกเขามีส่วนน้อยสุดในการก่อปัญหานี้ การลงมือจัดการปัญหาและการเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้ ก่อนที่จะมีการสูญเสียชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนมากไปกว่านี้”

 

“ผมขอเรียกร้องให้ทุกประเทศออกมาแสดงแผนงานที่มุ่งมั่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่สำคัญนี้จะช่วยให้ทั่วโลกหันมาเร่งโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวในพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากที่สุด”

เอ็มมา โฮวาร์ด บอยด์ ผู้แทนสหราชอาณาจักรในการประชุมคณะกรรมการระดับโลกว่าด้วยการปรับตัว กล่าวว่า

“สัปดาห์ที่แล้วโครงการป้องกันน้ำท่วมได้ช่วยชีวิตชาวอังกฤษนับหมื่นรายจากระดับน้ำในแม่น้ำที่สูงเป็นประวัติการณ์จากพายุคริสทอฟ การลงทุนในโครงการป้องกันน้ำท่วมช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสีฟ้าให้มากขึ้น”

 

“สำนักงานสิ่งแวดล้อม รัฐบาลสหราชอาณาจักร และพันธมิตรท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญมากมายที่สามารถแบ่งปันให้กับโลกได้ และเราก็ยังต้องเรียนรู้อีกมากเช่นกัน ความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นที่นำโดยกลุ่มพันธมิตรนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง”

ทั้งนี้ กลุ่มพันธมิตรจะรวมเอาความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และจากภาคส่วนอื่นๆ และจะทำหน้าที่เป็นเวทีให้ประเทศทั้งที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในวิธีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก

 

โครงการ “High-Level Climate Champions” Race To Resilience” ของสหประชาชาติและวาระการดำเนินการปรับตัว (Adaptation Action Agenda) ที่นำโดยเนเธอร์แลนด์จะเป็นข้อมูลให้กลุ่มพันธมิตรในการจัดงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละภาคส่วน โดยจะนำภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้ให้เงินสนับสนุนมาร่วมดำเดินการเพื่อปกป้องผู้คนและเศรษฐกิจจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สหราชอาณาจักรได้ลงมือดำเนินการทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ปฏิบัติตามความมุ่งมั่นหลักในความตกลงปารีสโดยได้เผยแพร่เอกสาร “Adaptation Communication” แจกแจงสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อช่วยเหลือประเทศที่เปราะบางให้ปรับตัวและมีภูมิคุ้มกันต่อภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเมื่อปลายปีที่แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง