รีเซต

กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ประเดิมครั้งแรกวันนี้

กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ประเดิมครั้งแรกวันนี้
TNN ช่อง16
16 มกราคม 2567 ( 08:18 )
45
กรมบัญชีกลางโอนเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ประเดิมครั้งแรกวันนี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางมีความพร้อมแล้ว ที่จะเริ่มโอนเงินเดือนให้ข้าราชการแบบ 2 รอบ โดยเริ่มงวดแรกในวันที่ 16 ม.ค.67 ซึ่งถือเป็นการประเดิมโอนครั้งแรก ซึ่งมีข้าราชการที่แจ้งความประสงค์รับสิทธิขอรับเงินเดือนแบบ 2 รอบ ประมาณ 9 พันคน โดยมีข้าราชการที่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบมาจากหลากหลายสังกัด ทั้งข้าราชการประจำ กระทรวงการคลัง ครู ทหาร ตำรวจ เป็นต้น


ทั้งนี้ขอให้อย่ามองตัวเลขว่าน้อยหรือมาก เพราะแต่ละคนก็มีแผนการใช้เงินที่แตกต่างกันซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับข้าราชการ ให้สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินแบบไหน อีกทั้งนโยบายนี้ยังอยู่แค่ช่วงเริ่มต้น ซึ่งในช่วงแรกหลายคนอาจยังเลือกรับเงินเดือนแบบเดิมอยู่ 


อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ทำแบบระยะยาวหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะเปิดให้ข้าราชการแจ้งความประสงค์ ขอปรับเปลี่ยนรับเงินเดือน 2 รอบได้ปีละครั้ง ทุกเดือน ธ.ค. ของทุกปี


รายงานข่าวแจ้งว่า ส่วนการรับเงินเดือน 2 รอบของลูกจ้างประจำ จะเปิดให้ยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ. 67 และจะเริ่มจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ สำหรับลูกจ้างประจำงวดแรก วันที่ 15 มี.ค. 67 


ส่วนคนที่ไม่แจ้งความประสงค์จะให้ถือว่ารับเงินเดือนปกติ เดือนละ 1 รอบเหมือนเดิม โดยการปรับการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ เป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบภาคสมัครใจ ซึ่งไม่รวมการจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญของผู้รับบำนาญ


การดำเนินการนี้เป็นไปตามมติ ครม. ที่เห็นชอบให้ปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ จากเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางหรือระบบ อี เพย์โรล เท่านั้น ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ส่วนหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกระบบ อี-เพย์โรล เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข


สำหรับข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 66 มีข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ อี-เพย์โรล 1.33 ล้านคน แบ่งเป็นข้าราชการ 1.29 ล้านคน และลูกจ้างประจำ 44,608 คน 


ภาพจากGetty image 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง